DUSZPASTERSKI TYDZIEŃ Z DZIEĆMI
Duszpasterski Tydzień z Dziećmi - rodzaj półkolonii. Tym razem motywem przewodnim były sylwetki świętych. Każdego dnia dzieci zaznajamiały się nie tylko z żywotami świętych, lecz same miały okazję wzbudzić w sobie pragnienie świętości. s. Małgorzata Łoboda rscj
Już po raz drugi w parafii św. Tomasza w Warszawie zorganizowaliśmy /tzn. Oazowicze z s. Małgorzatą...

BYĆ PSYCHOLOGIEM I SIOSTRĄ SERCA JEZUSA
Miejscem szczególnego spotkania z Panem Bogiem są dla mnie spotkania indywidualne z osobami w ramach mojej misji psychologicznej. Zgłaszają się one po pomoc psychologiczną, ponieważ przeżywają trudności życiowe, konflikty wewnętrzne i kryzysy, z którymi same przestały już sobie radzić.
Miejscem szczególnego spotkania z Panem Bogiem są dla mnie spotkania indywidualne z...

„Dokonywać wyboru pomiędzy pragnieniami”, „Obudzić w sobie pragnienie Boga”, „Dzielić się tym, co mamy” – to tylko wybrane z tematów poruszonych w „Liście z Chin”, nad którym pochylali się młodzi ludzie podczas Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu Lidka Gołębiewicz nscj
„Dokonywać wyboru pomiędzy pragnieniami”, „Obudzić w sobie pragnienie Boga”, „Dzielić...

TARNOWSKA MŁODZIEŻ ZAANGAŻOWANA  W GRUPIE PRACY
Młodzież studencka z Tarnowa opowiada swoje doświadczenie z Europejskiego spotkaniu młodzieży w Poznaniu s. Bogusława Fijołek rscj z młodzieżą
Jako 11 osobowa grupa młodzieży zgłośniliśmy się do pomocy Braciom w Poznaniu jako tzw. „ grupa pracy”. Naszą pracę rozpoczęliśmy 27 grudnia zaraz po naszym przyjeździe do Poznania. Głównym naszym zajęciem było...

DZIELENIE WOLONTARIUSZKI Z KOLUMBII
Mam na imię Catalina Roa Alarcón. Mam 19 lat i podoba mi się psychologia społeczna. Obecnie jestem wolontariuszką w warsztacie św. Józefa w dzielnicy Lagos de Suba w Aures (Bogota, Kolumbia). Chciałabym się z wami moim doświadczeniem ostatnich 5 miesięcy. Jestem zaangażowana w dzieło alfabetyzacji. Odkryłam rzeczy, których sobie dotąd nie wyobrażałam. Catalina Roa...

UMOCNIENIE MOJEJ DUCHOWOŚCI - dzielenie Kolumbijki z grupy Duchowość Serca Jezusa
W grupie Duchowość Serca Jezusa uczymy się „kontemplować przebite Serce Jezusa” w każdym obliczu cierpiącego brata, w każdej sytuacji przemocy, wojny i śmierci, być dla nich, tak jak Maryja, Wcieleniem i Objawieniem ojcowskiego i matczynego serca Boga. Duchowość jest karmiona wewnętrzną ciszą, która jest słuchaniem Ducha Świętego w Słowie Bożym i która poprzez swój wymiar Eucharystyczny daje...

Siostra Beata Florek RSCJ pracuje od 6 lat w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Założyła tam Szkolne Koło Caritas i jego działalność została wyróżniona najwyższą nagrodą podczas Obchodów Światowego Dnia Wolontariusza a Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni otrzymało tytuł Samarytanina Roku 2009. Siostra...

BÓG LICZY SIĘ WIĘC Z MOIM ZDANIEM
Świadectwa młodzieży z Warszawy po 32 Europejskim Spotkaniu Mlocych w Poznaniu, na ktore przybyło ok. 30 tysięcy młodych ludzi z całej Europy a także z poza jej granic. Dla mnie każde Spotkanie rozpoczyna się w październiku, rusza wtedy praca w punkcie przygotowań, pojawiają się nowe obowiązki osoby odpowiedzialnej, nowe zadania związane z modlitwami i przyjęciem chętnych...

MISJA W SZKOLE OSTATNIEJ SZANSY
Od 2000 r. pełnię misję w Liceum Ogólnokształcącym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS w Warszawie. Wybór ten był konsekwencją rozeznania w czasie probacji misji wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem w społeczeństwie i na różny sposób ubogiej. Integralną częścią Ośrodka są: liceum ogólnokształcące, hostel dla uczniów spoza Warszawy i w trudnej sytuacji rodzinnej oraz zespół...

Centrum pomocy osobom zarażonym i chorym na AIDS w Czadzie - Cediam
Siostra Róża Biegańska rscj od lat pracuje na misjach w Afryce, najpierw w Kongo,gdzie przeżyła wojnę a teraz w Czadzie. Tutaj dzieli się z nami swoją pracą pośród osób zarażonych wirusem HIV. Obecnie w leczeniu mamy ponad 340 chorych, ponadto 120 dzieci sierot i półsierot, ofiar HIV/AIDS, którym pomagamy materialnie. Kilka osób jako akompaniatorzy chorych i dzieci sierot pomaga nam w...