​ 10 - 13 czerwca 2016
PIELGRZYMKA  SIÓSTR  Z  GRABOWA DO  LWOWA​

​We Lwowie na cmentarzu znajdują się groby naszych Sióstr Sacre-Coeur
Cmentarz Łyczakowski na którym spoczywają ofiary z Majdanu, którzy pochodzili z okręgu lwowskiego.