Zgromadzenie ma swój Dom Generalny w Rzymie.
Liczy ponad 2 tys. sióstr w 33 prowincjach w 41 krajach
na 6 kontynentach

"W naszym Zgromadzeniu komunię między narodami przeżywamy dzięki wzajemnemu oddziaływaniu prowincji rozsianych po całym świecie, które wnoszą bogactwo różnorodnych kultur. Jesteśmy wezwane, aby w Chrystusie stanowić jedno Ciało." (Konstytucje §156)

 

Doświadczamy oryginalności każdej kultury wzbogacającej naszą międzynorodowość; a jednocześnie doświadczamy napięcia pomiędzy naszymi różnymi kulturami a międzynarodowością... Indywidualizm, rasizm, lęk przed utratą własnej tożsamości utrudniają dotarcie do serca każdej kultury, uznanie jej bez zaznaczania swojej wyższości i otwarcie się na nią, wcielanie Ewangelii w różnorodne kultury domaga się ciągłego naszego nawracania się.