Nasze wychowanie skoncentrowane jest na osobie. Dowartościowanie osoby w całej jej godności, jej powołanie do budowania komunii, do przekształcania społeczeństwa od wewnątrz, to główne wytyczne dla naszych programów, naszej polityki i praktyki wychowawczej.

W Korei mówi się, że w momencie rozpaczy i niebezpieczeństwa śmierci, wybiera się kopalnię, by urzeczywistnić marzenie życia, ostatnie marzenie, po serii niepowodzeń i klęsk. Dlatego kopalnię tę nazywa się „ostatnią stacją”

Meksyk prezentuje niezwykle wysoki poziom rozwoju i technologii, a z drugiej strony – obraz nędzy dotykającej 23 miliony ludności, zwłaszcza na wsi i wśród Indian. W Nikaragui, małym kraju środkowo-amerykańskim, osiągnięcia rewolucji sandynistycznej w dziedzinie ekonomii, zdrowia i nauczania skończyły się całkowicie i jesteśmy świadkami regresji sięgającej tak głęboko, że kraj znajduje się na drugim miejscu wśród najuboższych w Ameryce Łacińskiej.

Siostra Koko Nagano, prowincjalna Zgromadzenia Sacré Coeur w Japonii napisała list do Sióstr i Przyjaciół Zgromadzenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.