Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Nowości

III Niedziela Zwykła - 23 stycznia 2022

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie ...

Czytaj więcej

Wołanie o miłość

To zbiór zapisków objawień Pana Jezusa siostrze Józefie Menéndez, zakonnicy Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur). Książka ukazała się dzięki staraniom Fundacji Pasja Życia. Więcej informacji o tej pozycji można znaleźć na...

Czytaj więcej

II Niedziela Zwykła - 16 stycznia 2022

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi ...

Czytaj więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 2022

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego ...

Czytaj więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2022

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego...

Czytaj więcej
Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Słuchając głosów przy żłóbku - refleksja na Boże Narodzenie

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...” (Iz 9, 1)

Czytaj więcej

Boże Narodzenie AD 2021

„ Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię".

Czytaj więcej

Przyjąć osoby, które się przemieszczają - refleksja na IV…

W jaki sposób spotkanie Maryi i Elżbiety może dziś rzucić światło na nasze zaangażowanie w przyjmowaniu migrantów, którzy szukają schronienia i nadziei na lepszą przyszłość?

Czytaj więcej

Troska o nasz wspólny dom - reflaksja na III…

W jaki sposób rozwijać zmysł krytyczny pozwalający ocenić wzajemną zależność między dziełem stworzenia a wydarzeniami, które odciskają swoje piętno na naszym świecie?

Czytaj więcej

Umywajcie stopy jedni drugim - refleksja na II Tydzień…

W tych dniach będziemy podróżować ze Świętą Rodziną po drodze z Nazaretu do Betlejem, gdzie w żłóbku ma się narodzić Jezus. Adwent jest w jakimś sensie pielgrzymką, możemy w nim...

Czytaj więcej

Wolontariat Sacré Coeur

Działania wolontariackie, które podejmujemy jako Siostry Sacré Coeur w różnych obszarach życia, dla nas samych stają się okazją do kontaktu, nawiązania relacji z potrzebującymi, wzajemnego ubogacenia się oraz sposobem dzielenia...

Czytaj więcej

Przemieniać i dać się przemienić - refleksja na I…

Gorąco życzymy sobie, by w naszym świecie zapanowały sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia (JPIC). A jednak uważamy, że ta zmiana nie będzie łatwa. Wymaga głębokiego przeobrażenia, które może się dokonać...

Czytaj więcej
pozostałe nowości

SŁOWO ŚW. MAGDALENY ZOFII

Nic tak nie gładzi grzechów jak miłość.

Wprowadzenia do medytacji

III Niedziela Zwykła - 23 stycznia 2022

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie ...

Czytaj więcej

II Niedziela Zwykła - 16 stycznia 2022

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi ...

Czytaj więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia 2022

A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego ...

Czytaj więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2022

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego...

Czytaj więcej
pozostałe wprowadzenia
>

Rekolekcje

W Warszawie prowadzimy rekolekcje ignacjańskie, sesje i skupienia. Zapraszamy na stronę z naszymi propozycjami.

Rekolekcje

SPOTKASZ NAS RÓWNIEŻ NA:

Fundacja Pasja życia
psychoterapia
Fundacja Otwarte Serce
prychoterapia systemowa
CZad Szkoła rolnicza
rekolekcje
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA