Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Niesamowity czas wędrowania w przepięknych okolicznościach przyrody z fantastycznymi ludźmi, przemieniającymi sytuacjami i rozmowami oraz nauką wdzięczności Bogu ...

Przed złożeniem ślubów wieczystych jako Siostry Zgromadzenia Sacré Coeur mamy możliwość dołączenia na kilka miesięcy do jednej z naszych wspólnot i apostolstw w innym kraju. Zostałam posłana do małej wioski na peryferiach Almerii, aby uczyć podstaw hiszpańskiego w naszym Centrum społeczno-edukacyjnym zwanym „Bantaba”.

Działania wolontariackie, które podejmujemy jako Siostry Sacré Coeur w różnych obszarach życia, dla nas samych stają się okazją do kontaktu, nawiązania relacji z potrzebującymi, wzajemnego ubogacenia się oraz sposobem dzielenia się naszym charyzmatem i pełnioną misją.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA