Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W centrum naszej duchowości jest relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze światem stworzonym. Poznając Jezusa, chcemy Go naśladować w Jego podejściu do ludzi, zwłaszcza do tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Słuchając osób, które nas otaczają lub tych, o których dowiadujemy się ze środków masowego przekazu, dążymy, aby w sercu stworzyć dla nich przestrzeń, zatroszczyć się o nich. Działania wolontariackie, które podejmujemy jako Siostry Sacré Coeur w różnych obszarach życia, dla nas samych stają się okazją do kontaktu, nawiązania relacji z potrzebującymi, wzajemnego ubogacenia się oraz sposobem dzielenia się naszym charyzmatem i pełnioną misją. Są także zaproszeniem dla dzieci i młodzieży do zaangażowania się na rzecz innych.

Wolontariat Zespołu Szkół Handlowo Turystycznych w ZakopanemJako siostry prowadzimy wolontariat w ramach Szkolnych Kół Wolontariatu w szkołach, w których uczymy religii, w parafii oraz w Fundacjach. Zaangażowania dzieci, młodzieży i młodych dorosłych są bardzo różnorodne i odpowiadają na potrzeby środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. W realizacji projektów wolontariatu współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi i chrześcijańskimi.

Bardzo często młodzi wolontariusze służą pomocą rówieśnikom lub osobom trochę starszym od nich w ramach wzajemnej pomocy w szkołach, korepetycji, zajęć psychologicznych lub innych rozwijających zainteresowania.

Fundacja Otwarte SerceW Fundacji Otwarte Serce, prowadzonej przez s. Urszulę Głowacką rscj, wolontariuszami są często studenci pedagogiki i psychologii. Udzielają oni pomocy w nauce wychowankom placówki socjoterapeutycznej, wspierają Centrum Integracji Społecznej, włączają się w przedsięwzięcia społeczne i kulturalne organizowane przez Fundację.

W Fundacji Pasja Życia, której założycielką i prezesem jest s. Jolanta Glapka rscj studenci psychologii, wolontariusze z Wolontariatu Misyjnego Salwator prowadzą zajęcia dla dzieci w wieku 7 -13 lat „Móc czuć”. S. Violetta Zając rscj koordynuje ten projekt.

Część zaangażowań wolontariuszy jest szczególnie skierowana do potrzebujących, bezdomnych, seniorów w Domach Opieki Społecznej, migrantów i uchodźców.

Uczniowie z Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem razem z s. Bogusławą Fijołek rscj kierują swoją pomoc do osób starszych oraz bezdomnych.

Systematyczna pomoc Seniorom polega na: zakupie żywności, leków, prasy i innych artykułów pierwszej potrzeby, wyprowadzanie psa na spacer, głośne czytanie prasy lub książek, rozmowa. Każdy Senior objęty pomocą przez młodzież jest odwiedzany w zależności od potrzeb, 2-3 razy w tygodniu po zajęciach szkolnych. W tym przedświątecznym czasie uczniowie własnoręcznie wykonali stroiki i kartki świąteczne, które zostaną zaniesione przez wolontariuszy do tych osób.

Wolontariat Zespołu Szkół Handlowo Turystycznych w ZakopanemW ramach wsparcia osób bezdomnych fryzjerki z klasy 3 ZBp świadczyły usługę strzyżenia i pielęgnacji włosów dla osób obsługiwanych przez Kuchnią św. Brata Alberta oraz dla pensjonariuszy Domu Opieki im. Błogosławionej Siostry Bernardyny prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Zakopanem. Młodzież ZSHT zbierała także produkty żywnościowe dla wsparcia tejże kuchni św. Brata Alberta.

Szkolne Koła Caritas prowadzone przez siostry istnieją zarówno w szkołach średnich jak i w szkołach podstawowych.

Szkolne Koło Caritas; źródł: https://sp26gdynia.pl/szkole-kolo-caritas-szewczyk-dratewka/Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni, którego opiekunem jest s. Barbara Olejnik rscj odwiedzają Hospicjum Św. Józefa w Sopocie, szkołę społeczną, w której uczą się osoby niewidome, Stowarzyszenie Gaudium Vitae, pomagające samotnym matkom. Organizowane są w tej szkole także kwesty i zbiórki na rzecz potrzebujących. We współpracy ze świetlicą szkolną co roku przeprowadzana jest zbiórka „mikołajów” z czekolady, które przed Świętami Bożego Narodzenia są zanoszone do instytucji wspierających osoby samotne.

Wolontariusze organizują też w szkołach akcje związane z poszanowaniem praw człowieka oraz poszerzeniem świadomości młodzieży na ten temat. Poprzez wolontariat chcemy otwierać młodzież na ludzi różnych kultur, wykluczonych w społeczeństwie, uwrażliwiać na potrzebujących oraz wspierać ich własne inicjatywy.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS od lat istnieje koło wolontariatu, za które współodpowiedzialna jest s. Violetta Zając rscj.

W dniach 29 października – 2 grudnia 2021 odbył się w tym ośrodku Tydzień Praw Człowieka i Maraton Pisania Listów w obronie osób prześladowanych w różnych częściach świata. Innym działaniem wolontariuszy było zorganizowanie zbiórki na rzecz uchodźczyń z Afganistanu mieszkających w ośrodku dla uchodźców, a także debata dla młodzieży na temat "Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej".

Dobrą praktyką jest kontynuacja zaangażowania przez studentów w szkołach, parafii lub fundacji jako współpracownicy Sióstr. Są też siostry, które same angażują się jako wolontariuszki w pomocy dzieciom, młodzieży i ubogim.

Półkolonie w GdyniPrzykładem takiej praktyki jest trwająca już 25 lat organizacja półkolonii dla dzieci pochodzących z uboższych rodzin parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni we współpracy z jezuitami. Przez lata uczestniczki półkolonii podrosły i wyłoniły się z nich wolontariuszki a nawet wychowawczynie po uzyskaniu wieku pełnoletniego, które teraz swoim doświadczeniem i energią wspierają to dzieło, jak również inną gdyńską propozycję skierowaną do dzieci jaką jest Klub Młodego Wędrowca. Oferuje on wspólne wyjścia i zabawy, które przyczyniają się do tworzenia relacji między dziećmi, ich integrację i poznawanie okolicy, w której mieszkają.

Fundacja Otwarte SerceCiekawym pomysłem jest Akademia Wolontariatu w Fundacji Otwarte Serce. Jej celem jest kształtowanie idei wolontariatu i zaangażowania młodzieży w akcje społeczne. Wychowankowie uczeni są w ten sposób nie tylko otrzymywać pomoc, ale również udzielać pomocy innym.

W ramach Akademii Wolontariatu młodzież m.in. organizowała wydarzenia kulturalne dla lokalnej społeczności Marek, angażowała się na rzecz seniorów, dzieci z przedszkola, dzieci z placówki socjoterapeutycznej, przygotowywała wydarzenia skierowane do rodzin. Wolontariusze zorganizowali m.in. wystawy, pikniki rodzinne, koncerty, spektakle teatralne czy spotkania świąteczne, czy akcję „Kochaj nie porzucaj” dla schroniska zwierząt.

 

 

s. Violetta Zając rscj
s. Barbara Olejnik rscj

 

 

DEKORACJE I KARTKI ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ WOLONTARIUSZY Z ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH Z ZAKOPANEGO:

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA