Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

W dniach 26-28 kwietnia 2024r. odbyła się w Centrum Duchowości w Warszawie sesja zatytułowana „Wytańczyć radość ze Zmartwychwstania Pana” poprowadzona przez s. Annę Musiał rscj oraz Ekipę Centrum. Wzięło w niej udział 20 osób z różnych stron Polski. W programie była modlitwa osobista, konferencja pt. „ Ciało świątynią Ducha Świętego”, Msza św. i warsztaty taneczne. Uwieńczeniem całej sesji był wieczór wielbienia Boga tańcem. W centrum tej modlitwy był Jezus obecny w Eucharystii, którego wszyscy uwielbiali w spontanicznej modlitwie, tańcem i w cichej osobistej adoracji. Na zakończenie sesji uczestnicy zabrali ze sobą nagrania muzyczne i filmowe, by potem – już w swojej parafii czy wspólnocie – móc je wykorzystać podczas spotkań modlitewnych i ewangelizacyjnych.

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA