Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Siostra Beata Florek RSCJ pracuje od 6 lat w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Założyła tam Szkolne Koło Caritas i jej działalność została wyróżniona nagrodą dla samarytanina Roku podczas Obchodów Światowego Dnia Wolontariusza a Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni otrzymało tytuł Samarytanina Roku 2009.

Siostra Beata ma prawdziwy dar zarażania młodzieży swoją pasją w angażowaniu się na rzecz potrzebujących, jak dobra wychowawczyni wydobywa z nich to, co najlepsze i pomaga, by sami dostrzegali potrzeby ludzi, wśród, których żyją. Jednym z poważnych problemów, jakie zauważyli młodzi ludzie, a dotykającym ich rówieśników, jest kłopot związany z dojazdami do szkoły, szczególnie zakup biletów miesięcznych. Dlatego też cyklicznie organizują na terenie szkoły różne akcje, by zbierać fundusze na ten właśnie cel. Szczególnym powodzeniem cieszy się akcja sprzedawania ciast przygotowywanych przez uczniów przed zebraniami z rodzicami.

Przed Świętami Bożego Narodzenia, w dniu 6 grudnia rozpoczynają akcję „Pluszak dla przyjaciela”. Jest to loteria fantowa, podczas której zakupione maskotki są ofiarowywane przez św. Mikołaja, jako upominek wybranej osobie. Równolegle SKC angażuje się w akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Młodzi starają się upowszechniać idee solidarności i pomocniczości przez uroczystą ceremonię przekazania klasom Światełka Betlejemskiego.

Wcelu rozwijania kontaktów pośród młodzieży, Koło we współpracy ze Szkolnym Klubem Sportowym „Dwójka” organizuje zawody tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z gdyńskich szkół.

Szkolne Koło Caritas nie ogranicza się jednak do działalności we własnym kręgu, o czym najlepiej może świadczyć chociażby aktywna współpraca z Gaudium Vitae. Stowarzyszeniem pomagającym kobietom bronić i wychować poczęte dziecko. Młodzież SKC, co roku organizuje dla podopiecznych zbiórkę środków czystości, odzieży oraz słodyczy w okresie Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka.

Wolontariusze wychodzą chętnie ze swoją działalnością poza teren szkoły, czego przykładem niech będzie Akcja Znicz - sprzedaż zniczy na terenie parafii, z której dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.
Ponadto należy choćby wspomnieć o aktywnym zaangażowaniu członków SKC w akcję „Młodzi Młodym – Gdynia 2009” „Miłości dodaj mi skrzydła” niosła ze sobą ducha nadziei dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Caritas obejmuje ich pomocą w ramach programu stypendialnego - „Skrzydła”.Zaangażowana w nią młodzież, dzięki nawiązaniu współpracy, zarówno między sobą jak i z poszczególnymi instytucjami, pragnęła zrealizować wytyczone uprzednio cele, takie jak zbiórka funduszy na rzecz programu stypendialnego „Skrzydła”, oraz pobudzenie działalności społecznej mieszkańców miasta czy też nawiązanie głębszej współpracy pomiędzy uczniami gdyńskich szkół. W tym celu zorganizowano przejazd rowerami po głownych ulicach Gdyni i zachęcano do wspierania programu "Skrzydła". Cel był świetny a i zabawa przy tym wysmienita.
              
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA