Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Zapytajmy o znaczenie słów Niepokalane Poczęcie. Chodzi tu o niezwykły przywilej Matki Bożej.Maryja przyszła na świat z miłości pobożnych małżonków Anny i Joachima, ale to, co Jąodróżnia od wszystkich ludzi w historii ludzkości to fakt,że była wolna od grzechu pierworodnego.Od wieków Najświętsza Maryja Panna była przeznaczona na to, by stać się Matką Boga, drugą Odkupicielką rodzaju ludzkiego; dzisiaj mówimy Matką Bożą Współodkupicielką.


Dzięki swemu Niepokalanemu poczęciu Maryja miała od samego początku istnieniadoskonałe poznanie Boga, to poznanie, jak pisze św. Magdalena Zofia, coraz bardziej rozpalało w Niej miłość do Boga.Miłość ta kazała Jej z góry akceptować wszelkie ofiary, jakich Bóg od niej zażądał.

Zaczął się kolejny Adwent w życiu świata i naszym osobistym.Prośmy Maryję Niepokalanie poczętą, by życie świata i nasze życie otworzyło się na kolejne Nowe Boże Narodzenie.Niech świat przeniknie Boża Miłość, niech ona uleczy wszelkie zranienia, niech przyjdzie łaska przebaczenia, pojednania tam, gdzie jej brak.Niech zagości radość i pokój w sercach tych, którzy nie mają nadziei na lepsze jutro.Niech Matka Boga dotknie, utuli, pocieszy tych,  którzy już na nic ani na nikogo nie liczą.

s. Jolanta Glapka rscj
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA