Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W sobotę, 29 listopada 2014 r. w Parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zgromadzili się członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie z całej Ukrainy, na okoliczność 100. rocznicy urodzin s. Jadwigi Skudro, bliskiej współpracownicy ks. Franciszka Blachnickiego.

Siostra Jadwiga urodziła się w Kijowie, 17 grudnia 1914 r. i została ochrzczona w kościele św. Aleksandra. W 1936 r. wstąpiła do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa „Sacre Coeur” w
Belgii. Po ślubach wieczystych, złożonych w 1947 roku, wróciła do Polski. W latach siedemdziesiątych
XX wieku, podjęła współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim, wspomagając go w tworzeniu Domowego

Kościoła Ruchu Światło-Życie. W programie dnia wspólnoty, oprócz przedstawienia życiowej drogi s. Jadwigi, znalazły się jeszcze świadectwa i ewangelizacja na ulicach Kijowa oraz Eucharystia, sprawowana przez 20 księży, pod przewodnictwem bpa Piotra Malczuka, ordynariusza kijowskiego i bpa Radosława Zmitrowicza, sufragana diecezji kamienieckopodolskiej.

W rocznicowym dniu wspólnoty uczestniczyło prawie 400 osób z Ukrainy oraz delegacja Domowego Kościoła z Polski. Archidiecezję Przemyską reprezentowało 8 osób na czele z ks. prał. Stanisławem Czenczkiem, wiceoficjałem Sądu Biskupiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. ks. Tadeusz Biały

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA