Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Dnia 15 lutego 2015 r  odbyła się mała uroczystość z okazji 6 rocznicy istnienia Fundacji Otwarte Serce prowadzonej przez Urszulę Głowacką w Markach. Przybyli współpracownicy, przyjaciele i młodzież – członkowie Klubu Socjoterapeutycznego oraz siostry: Jolanta Olczyk, Violetta Zając, Barbara Olejnik, Ewa Bartosiewicz. Miałyśmy okazję poznać wszystkich zaproszonych gości, szczególnie współpracowników i ich zadania  w Fundacji. Ula wygłosiła konferencję duchową dla współpracowników i przyjaciół Fundacji w której odwoływała się do celów Fundacji i naśladowania Jezusa Chrystusa. Przedstawiła również prezentację  wraz ze sprawozdaniem z pracy Fundacji w ostatnim roku.

W tym samym  czasie młodzież miała warsztaty prowadzone przez Ks. Macieja Kucharzyka Saletyna(jednego z głównych organizatorów corocznych międzynarodowych spotkań młodzieży w Dębowcu, na które wyjeżdża młodzież z klubu). Ksiądz Maciej celebrował również Mszę Świętą przy oprawie muzycznej przygotowanej przez zespół młodzieżowy „Open Heart”.  Pod koniec Mszy św. młodzież otrzymała odznaki będące wyrazem kolejnego etapu formacji  Lidera Otwartego Serca. Po Mszy świętej wspólny posiłek i na koniec koncert zespołu „Open Heart”.

Obecnie w ramach Fundacji działa Młodzieżowy Klub Socjoterapeutyczny „Otwarte Serce”, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Rozwoju Osoby „Otwarte Serce”, Klub Mamy i Malucha, Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla mieszkańców Marek.  Młodzież z formacji Lidera Otwartego Serca podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności, np. organizowanie projekcji filmowych dla dzieci, zajęcia z przedszkolakami itp.. Fundacja funkcjonuje wyłącznie w oparciu o liczne projekty z dotacji publicznych  m.in. z Gminy Miasta Marki, Starostwa Powiatowego, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Unii Europejskiej, Międzynarodowego i Prowincjalnego Funduszu Solidarności.

 Cieszyłyśmy się razem z Urszulą owocami Jej pracy z młodzieżą i współpracownikami, rozwojem Fundacji, a także dostrzegalną więzią między osobami zaangażowanymi
w Fundacji.

 

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA