Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 

 

Powitanie gości

Do domu sióstr ze Zgromadzenia Sacre Coeur w Tarnowie przyjechało ponad siedemdzisiąt osób. Wśród nich byli mieszkańcy Hiszpanii, Rosji, Czadu, Francji, Anglii, Irlandii, Iraku, Chińskiej Republiki Ludowej i Polski.

W kaplicy odbyło się nabożeństwo, w którym udział wzięły Siostry, uczestnicy oraz wolontariusze. Była Modlitwa za Wolontariuszy i Modlitwa Wolontariusza. Modlono się o siłę, wytrwałość, owocne przeżycie spotkania w Tarnowie i Światowych Dni Młodzieży. Panu Bogu powierzono losy świata i każdego człowieka. O wstawiennictwo proszono także Matkę Bożą, świętego Jana Pawła II i świętą siostrę Faustynę.

 Pielgrzymka do Szczepanowa

Rano, 22 lipca, wyruszyliśmy na pieszą pielgrzymkę do Szczepanowa. W grupie było około 400 osób z różnych krajów. Pokonując 21 kilometrów dotarliśmy do Sanktuarium Świętego Stanisława. Po uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, rozpoczął się festiwal młodych. Były tańce, zabawy i wspólna modlitwa.

 

 

Rozmowa z Metropolitą Lwowskim MIECZYSŁAWEM MOKRZYCKIM

Co by arcybiskup powiedział młodym ludziom, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa?

Warto przyjechać i zaryzykować, by przeżyć wielką przygodę z Jezusem i spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Na Światowych Dniach Młodzieży odzwierciedla się miłość Chrystusa miłosiernego i poświadczenie kościoła powszechnego.

Jaka jest współczesna młodzież?

Kiedy się starzejemy, przybywa nam lat, mówimy, że kiedyś było inaczej. W każdej epoce młodzi ludzie mają swoje wartości, są obdarzeni umiejętnością rzeczowego patrzenia na świat. Potrafią wydobyć z niego co dobre, szlachetne, budujące.

Niektórzy odchodzą od Boga. Jak ich zachęcić do powrotu?

Zdarza się, że jednostki, a nawet całe społeczeństwa na jakiś czas faktycznie odwracają się od Boga. Jednak w swoim sercu odczuwają pustkę. Jeśli ktoś doda im odwagi i zachęci do powrotu do Kościoła to z radością wracają. Podobnie jest z młodzieżą, która przeżywa okres buntu, ale dzięki dobrym podstawom wiary, wyniesionym z domu mają gdzie powrócić.

Wśród pielgrzymów jest wiele osób z różnych krajów. Co arcybiskup chciałby im przekazać?

Aby zachłysnęli się pięknem Polski, jej głęboką wiarą, życzliwością i gościnnością. Niech ubogaci ich jak najlepsze przeżycie tych kilku dni w naszym kraju.

Rozmawiała Aurelia Pawlak

W różnych językach

Na niedzielną Mszę Świętą odparawioną w kościele św. Stanisława Kostki w Tarnowie o godzinie 9.00 przyszli parafianie oraz nasze grupy pielgrzymkowe. Siostra Iwona rscj przygotowała śpiewy w różnych językach, dzięki czemu nabożeństwo nabrało międzynarodowego wymiaru. Największe zainteresowanie parafian wzbudzili pielgrzymi z Chin. A najpiękniejszym akcentem było zaniesienie darów w narodowych strojach przez gości z Czadu.

Później w wypełnionej po brzegi auli przedstawiciele z różnych krajów pokazali przygotowane prezentacje. Dzięki temu można było poznać światowe zabytki, przyrodę, kompozytorów, pisarzy, wynalazców i sportowców. Rosjanka Aglaja wzruszyła wszystkich swoim pięknym śpiewem. Talenty muzyczne zaprezentowali także Chińczycy.

 

20160723 153014Rozmowa z biskupem tarnowskim ANDRZEJEM JEŻEM

Odwiedził biskup wiele grup pielgrzymów w diecezji. Jakie wrażenia?

Wszędzie mamy olbrzymi entuzjazm wiary młodych ludzi i doskonałą komunikację. Czasem są problemy logistyczne, jednak młodzież jest pełna otwartości i wzajemnego szacunku.

Czy w dobie rosnącej laicyzacji łatwo jest zachęcić młodych do pozostania w Kościele?

Przychodzą czasy bardzo dobre dla Kościoła. Po trudnym okresie dostrzegamy w Europie orzeźwienie w społecznościach zlaicyzowanych. Paradoksalnie w obliczu zamachów i zamierania kultury europejskiej, dostrzegamy koniecznośd powrotu do korzeni. Dla młodych, którzy pragną duchowości, nadszedł dobry czas, by powrócić do Kościoła albo na nowo się w nim odnaleźć.

Jakie są oczekiwania biskupa po Światowych Dniach Młodzieży?

W parafiach się bardzo dużo dzieje, młodzież już się angażuje i mam nadzieję, że będą to czynić z większą otwartością oraz uczynią je swoimi domami, miejscem swojego życia. To zadecyduje w przyszłości o przekazie wiary następnym pokoleniom.

Rozmawiali Kinga Dudziak i Paweł Hadzik

20160724 130013Siostry dbały o wszystkich

Wolontariusze i uczetnicy Światowych Dni Młodzieży zostali bardzo serdecznie przywitani przez siostry ze Zgromadzenia Sacre Coeur. Przyjeżdzając z różnych stron dołaczyły do sióstr mieszkających w Tarnowie. Nad całością czuwała jako główna organizatorka siostra Anna Musiał rscj. To dzięki ich zaangażowaniu czuliśmy się jak w domu. To one przygotowały modlitwy, nabożeństwa, organizowały warszaty, prezentacje. Dzięki znajomości kilku języków obcych siostry sprawiały, że nikt nie czuł się osamotniony. Ich wysiłek i zaangażowaniu spowodowały, że przeżyliśmy piękny i owocny czas.

Podczs warsztatów zdobywano nowe umiejętności, które sprawiły uczestnikom wiele satysfakcji. Nauczyliśmy się między innymi aktorstwa, tworzyć ikony, robić bransoletki, wielbić Boga tańcem, śpiewać. Pielgrzymi pilnie zdobywali wiedzę dla siebie oraz po to aby ją przekazać bliskim, przyjaciołom i znajomym. Liderki zadbały o potrzebne artykuły techniczne i pomoce dydaktyczne. Ich uczniowie uważnie słuchali i wykonywali polecenia.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA