Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Przyjaciel to ktoś bliski, z kim dobrze się rozumiemy, mamy wiele wspólnego, łączy nas wzajemna troska, zainteresowanie, zrozumienie. Jest w niej dzielenie się tym co nosimy głęboko w sercu, jest pewna wzajemność i otwartość tej relacji na przyjmowanie innych osób. Jest czymś, co się w życiu przydarz i trwa pomimo życiowych zawirowań.

         Czy zatem ja, ty, słabi ludzie możemy być przyjaciółmi Jezusa Chrystusa? Czy to jest możliwe, by być przyjaciółmi samego Boga? Faktycznie jest to niepojęte, zadziwiające, ale to jest rzeczywistość do której jesteśmy zaproszeni. Zaproszeni przez Pana Jezusa, bo to On tak chce, bo Jemu na tym tak bardzo zależy i On w tej relacji i jest pierwszy.

          Kiedy wsłuchamy się w Mowę Pożegnalną Jezusa zawartą w Ewangelii wg św. Jana dostrzeżemy wielkie pragnienie Pana byśmy byli Jego przyjaciółmi. „Już was nie nazywam sługami , ale nazwałem was przyjaciółmi, bo objawiłem wam wszystko.”

 Jezus wie, że czeka Go śmierć, że to jest ostatni posiłek z tymi, którzy towarzyszyli Mu przez minione trzy lata. Zauważmy, że nie robi jakiegoś podsumowania całej działalności, nie zostawia wskazówek na przyszłość. A przecież w takim momencie pozostawia się najbliższym to, co najważniejsze w życiu. Jezus rzeczywiście dzieli się tym, co jest w Jego Sercu. Nie ukrywa swoich uczuć, jest głęboko wzruszony, później, już w Ogrodzie Oliwnym powie smutna jest moja dusza, w Ewangelii wg św. Łukasza mówi „głęboko pragnąłem spożyć tę Paschę z wami zanim będę cierpiał”.

Jezus traktuje apostołów jak najbliższych przyjaciół a nie jedynie jak współpracowników w Jego dziele. Mówi „objawiłem wam wszystko”. I nie chodzi bynajmniej o religijne dogmaty, wiedzę intelektualną. Jezus przez cały czas rozbudzał w uczniach pasję, która sprawiała, że szli za Nim, chcieli oddawać Mu swoje serce i życie. Teraz również Jezus pragnie, aby apostołowie zobaczyli Jego Serce, najskrytsze pragnienia, a właściwie jedno pragnienie – „Miłujcie się wzajemnie i tak bądźcie moimi przyjaciółmi”, chce, by doświadczyli Jego miłości i ją nade wszystko zapamiętali.

Wiedza, nawet ta święta, jak prawdy religijne, dogmaty budują intelekt a Jezus rozbudza ich duszę, gdyż przyjaźni nie buduje się na dzieleniu się informacjami, lecz głębią serca. Jezus nie zostawia konkretnych przepisów, bo one tworzą następców a On chce mieć przyjaciół. Zatem przyjaźń to coś więcej niż bycie razem, działanie razem, ona zakłada otwarcie serca. Jezus pokazuje nam swoje Serce, a na krzyżu pozwala, by otwarto je nawet fizycznie. I czyni to dlatego, że nas ukochał „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”. Nie musimy na tę przyjaźń zasługiwać, potrzeba jedynie na nią odpowiedzieć, przyjąć ją głębią serca.

Rekolekcje w milczeniu, przebywanie w obecności Pana podczas modlitwy medytacyjnej i adoracji Najświętszego Sakramentu,przyjmując Go w Eucharystii mogą być ważnym krokiem na drodze budowania przyjaźni z Jezusem Chrystusem.

s. Renata Ryszkowska rscj

Zapraszamy:

Rekolekcje w milczeniu
„Przypatrzcie się powołaniu waszemu” razem z dwudniowym odpoczynkiem

Rekolekcje w dynamice ćwiczeń ignacajńskich, akcentują poszukiwanie odpowiedzi i rozeznawanie drogi życia. Rekolekcje te skierowane są do ludzi młodych stojących przed życiowymi wyborami i ważnymi decyzjami. Nie będzie to w sensie ścisłym czas podejmowania decyzji, ale konferencje ukażą nam tematykę wyboru.
       Tarnów ul. Pszenna 3;          7-14 sierpnia 2010
   więcej


Rekolekcje w milczeniu
 Fundament Ćwiczeń Duchowych razem z dwudniowym odpoczynkiem

Rekolekcje w milczeniu, są wprowadzeniem w głębię życia duchowego poprzez spotkanie z bezinteresowną miłością Boga objawiającego się w swoim Słowie. Rekolekcje Fundamentu przygotowują do przejścia czteroetapowej drogi Ćwiczeń Duchownych według metody św. Ignacego Loyoli.
                      Tarnów ul. Pszenna 3;       7-14 sierpnia 2010      więcej

 

Rekolekcje w milczeniu.

Zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec.

Będą to rekolekcje dla ludzi młodych, prowadzone metodą św. Ignacego Loyoli, w swej dynamice będą Fundamentem Ćwiczeń Duchowych.
            Poznań :    2-9 lipca 2010 
więcej 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA