Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Towarzyszyć im będzie w ciągu tych miesięcy ekipa formacyjna: Sofía Baranda rscj (Prowincja Chile) i Dorota Stokłosa rscj (Prowincja Polska), które wybrały ikonę rosyjską z XVII wieku, Chrystusa Zbawiciela, Mądrości i Odkupiciela stosownie do tematu:

Przyjdź i ucz się ode Mnie, odpocznij we mnie, kochaj we Mnie..

W swojej konferencji na otwarcie probacji, Matka Generalna Kathleen Conan rscj podzieliła się swymi refleksjami na ten temat.

Przyjdź ... najpierw do Jezusa, by usłyszeć i wejść jak najgłębiej w Jego pragnienie dotyczące każdej; poznać Go bardziej osobiście, pogłębić relacje z Nim. Przyjdź.... nie sama, ale z siostrami całego świata, z którymi będziecie budować dzień po dniu wspólnotę międzynarodową.

Ucz się ode mnie... Te miesiące to czas uprzywilejowany, podczas którego uczycie się, a najważniejsza z nauk będzie ta, która stanie się częścią was. Tak jak to możecie zobaczyć na ikonie, Jezus ukazuje swoje wnętrze jako przestrzeń integracji.

Spocznij... spoczynek w Bogu, pozostawanie w Bogu, przebywanie w Jezusie zgodnie z tym co mówi św. Jan w rozdziale 15, prowadzenie życia modlitwy, w którym wyciszenie uczyni nas zdolnymi do słuchania, do rozeznawania pragnień Serca Boga. Niech ten spoczynek wzmocni w was miłość, pasję i wierność Sercu Jezusa.

Kochaj we mnie... utkwić oczy i otworzyć serce na Jezusa, patrzeć jak On kocha, pozwolić, by Jego miłość kształtowała nasze postawy, kochać tak jak On kocha - to są drogi, które nas doprowadzą do kochania w Nim. Probacja jest okresem, w którym wasza zdolność kochania pogłębi się i rozwinie.

Siostra Conan wezwała również do uważnego przeżywania nowego etapu, w którym znalazło się Zgromadzenie, ponieważ zaczniemy żyć wezwaniami Kapituły 2016. W tym roku w całym Zgromadzeniu wypracujemy plan, aby przypowieści, obrazy i wezwania Kapituły zostały wcielone w nasze życie podczas najbliższych ośmiu lat. Każde wezwanie będzie dotykało waszego doświadczenia probanistek, przekraczania granic, życia bardziej ludzkiego, wyciszenia, bycia i działania jako jedno Ciało. Będziecie mieć okazję do szukania w jaki sposób wcielić w życie te wezwania.

Razem z Zarządem Generalnym, który udzielił błogosławieństwa całej grupie probacyjnej i wyraził pragnienia co do niej, z wszystkimi siostrami całego Zgromadzenia modlimy się za te 12 sióstr, które rozpoczynają swą podróż w święto Maryi.«Niech Maryja was błogosławi i was prowadzi swą mądrością i doświadczeniem, abyście mogły przyjść i uczyć się od Jezusa, w Nim spocząć i w Nim kochać. ».

Tłumaczenie z https://rscjinternational.org/fr/nouvelles/ouverture-de-probation-2016 s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA