Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 • Zgodnie z adwentowym zaproszeniem, Zacheusz czuwa i oczekuje, pragnie „ujrzeć Jezusa”

  Co jest moim pragnieniem na ten czas, w tym momencie mojego życia?

 • Podobnie jak w drugim rozdziale Księgi Izajasza mowa jest o wywyższeniu Syjonu, tak Zacheusz przeżywa swoje wywyższenie: pragnienie wprawia w ruch jego stopy i szuka wysokości, która pozwoli pokonać jego małość.

  Jak mogę nazwać moje drzewa, środki, które mi pomagają w ujrzeniu Jezusa?

 • Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę...” Cały Adwent przygotowuje nas na przyjście Tego, który chce zatrzymać się w naszym domu.

  Zatrzymam się na chwilę i spojrzę na Jezusa, który do mnie przychodzi, wzywa mnie po imieniu i zaprasza bym szybko zszedł i przyjął Go w swoim domu. Co mi mówią słowa Pawła: „A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu”?

 • Jest duża dysproporcja między pragnieniem Zacheusza, który „chciał zobaczyć...” i pragnieniem Jezusa, który chce się „zatrzymać” w jego domu

  Pomyślę o niezwykłym pragnieniu Jezusa wobec mnie.

 • Podobnie, jak słyszymy w psalmie„Radość gdy powiedziano: Pójdźmy do domu Pana...”, Zacheusz staje na nogi i przyjmuje Jezusa „z radością”

  Co może odbierać mi radość? Trudności w pracy, relacje z innymi, małe niepowodzenia, ograniczenia i słabości, utrata zapału. Pomyślę o tym w świetle słów Jezusa: „Radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16,22)

 • W Adwencie przypominamy sobie, że właściwością Boga jest „przychodzić”, podczas gdy naszą jest „przyjmować”.

  Poświęcę chwilę, by przyjąć tych, którzy są obok, gdyż „kto nie przyjmuje swoich braci, których widzi, nie może przyjąć Boga, którego nie widzi”.

 • Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”

  Ucieszę się z tego co jest we mnie zagubieniem, niepoukładaniem, dezorientacją... bo to są najlepsze stany, w których można być odnalezionym i zbawionym przez Jezusa.

 

s. Dolores Aleixandre rscj
tłumaczenie z hiszpańskiego s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA