Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Ten ważny moment rozpoczynania pierwszego etapu formacji świętowałyśmy w gronie Wspólnoty oraz gości: naszej siostry Brygidy Jałowej RSCJ oraz o. Dariusza Michalskiego SJ, który przyjął zaproszenie do przewodniczenia Eucharystii. W homilii o. Dariusz ukazał Maryję jako tę, która w doskonały sposób udzieliła odpowiedzi Bogu.

W naszej wspólnej modlitwie dziękowaliśmy za powołanie Doroty, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo i odwagę do pełnego odpowiadania na Boże zaproszenie. Na znak rozpoczęcia drogi zakonnej Dorota otrzymała medalik, na którym widnieje logo naszego Zgromadzenia oraz Mater Admirabilis (patronka kandydatek i nowicjuszek). Radosne świętowanie uwieńczyła wspólna kolacja.

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA