Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Rytuał towarzyszący zmianie Zarządów, który miał miejsce przed ofiarowaniem, wyraża ducha tego momentu:

s. Kathleen z ołtarza Magdaleny Zofii przyniosła świecę, która zapalana była podczas wyborów nowej Matki Generalnej od momentu śmierci naszej założycielki. Zapalając ją, podała s. Barbarze na znak przekazania odpowiedzialności za Zgromadzenie na najbliższe 8 lat.

s. Barbara od świecy Zofii zapaliła inną, którą przekazała swojemu Zarządowi. Razem rozpoczynają teraz swoją służbę.

     

Isabelle Lagneau otrzymała od Catherine Lloyd Biblię – przypomnienie dla każdej z nas, że nasza duchowość i misja, zakorzenione są w Słowie Bożym.

Daphne Sequeira otrzymała od Hiroko Okui Konstytucje Zgromadzenia, wyrażające symbolicznie, że rolą Zarządu Generalnego jest pielęgnowanie komunii i jedności w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa.

Marie-Jeanne Elonga otrzymała od Kim Sook Hee dokumenty Kapituły 2016 – owoc naszego rozeznawania nadchodzącej przyszłości, oznaczające, że implementacja postanowień Kapituły powierzona jest Zarządowi Generalnemu.

Mónica Esquivel otrzymała od María del Socorro Rubio globus, przypominający, że duchowość Zgromadzenia, zakorzeniona w Sercu Jezusa, pobudza nas do bycia kontemplacyjnymi w działaniu na rzecz służby w świecie.

Przed zakończeniem Eucharystii nowy Zarząd pobłogosławił Kathy, Sook Hee, Soco, Cath i Hiroko z posłaniem do ich własnych prowincji. Z serca dziękujemy im za ich posługę oraz z nadzieją i zaufaniem witamy ich następczynie!

 


 

 

Tekst pochodzi z naszej strony międzynarodowej: https://rscjinternational.org/news/change-general-council

Tłumaczenie z j. angielskiego s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA