Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Od czasów św. Magdaleny Zofii, każda probacja otrzymywała imię i dewizę, które mówiły o tym kim każda z Sióstr stała się przez te kilka miesięcy razem. Służą one jako pomoc w dalszym życiu zakonnym i wezwanie by pozostać wiernym temu co jest w centrum ich istoty.

W swojej konferencji, Matka Generalna Barbara Dawson RSCJ przekazała probanistkom imię i dewizę:

Nasze serca rozpalały się w nas kiedy wspominałyśmy wspaniałe sposoby w jakie Bóg okazywał Wam swoją głęboką i czułą miłość. Widziałyśmy w praktyce Jedno Ciało, którym się stałyście, zbudowane na zaufaniu i przeżyte każdego dnia. Słyszałyśmy ciągle na nowo o Waszym pragnieniu wcielania Bożej miłości pośród ubogich, wykorzystywanych i marginalizowanych. Kiedy modliłyśmy się za Was, jakie jesteście i kim się stajecie, doświadczyłyśmy ognia w naszych sercach i odkryłyśmy Wasze imię i dewizę

 

Nadajemy Wam imię
Pociągnięte przez przebite Serce Jezusa, aby kochać
oraz dewizę

Duch nieustannie nas przemienia, byśmy odpowiadały na potrzeby i wołania świata.

 

Barbara przypomniała probanistkom i nam wszystkim:

Jednym z największych darów Magdaleny Zofii dla Zgromadzenia, dla nas wszystkich, które jesteśmy jej siostrami, jak i dla tych, którzy dzielą z nami nasz charyzmat i duchowość, jest jej pragnienie byśmy odkrywały ciągle na nowo miłość Bożego Serca, byśmy przychodziły, uczyły się, odpoczywały i kochały. Jak napisała w jednym ze swoich listów:

"Idź do Serca Jezusa i czerp z Niego, a kiedy będziesz potrzebować więcej, wróć do Źródła i czerp jeszcze raz"

Ich dewiza jest modlitwą, pochodzącą ze wstępu do Wezwań Kapituły Generalnej 2016 i ma źródł w 21 paragrafie naszych Konstytucji.

 

fragmenty artykułu ze strony międzynarodowej: https://rscjinternational.org/news/drawn-pierced-heart-jesus-love
tłumaczenie: s. Ewa Bartosiewicz rscj
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA