Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Nad tematem sesji „Body in Religious life” [„Ciało w życiu zakonnym”] pracowałyśmy poprzez możliwość słuchania konferencji, dzielenie się refleksją oraz różne formy modlitwy (taniec, medytacja z gliną, medytacje).

Spotkanie rozpoczęłyśmy dzieleniem się historiami życia oraz drogą naszego powołania, co pomogło nam zarówno we wzajemnemu poznaniu się i zawiązaniu wspólnoty, jak i w budowaniu atmosfery zaufania i otwartości.

W tematykę sesji wprowadziło nas spojrzenie na „Ciało Jezusa”, Jego misję, troskę o potrzeby fizyczne i duchowe. Odkrywanie tajemnicy bycia Ciałem Chrystusa w Zgromadzeniu i w świecie było tłem całej sesji .

Mogłyśmy się przekonać, jak istotna jest umiejętność zauważenia i zatroszczenia się o potrzeby własnego ciała, aby troszczyć się o potrzeby innych, a w ten sposób budować wspólnotę. Ważnym momentem była modlitwa z gliną, podczas której mogłyśmy wejść w doświadczenie bycia stwarzaną przez Boga, odczuć ciepło i delikatność Jego dotyku.

W kolejnych dniach sięgałyśmy do dokumentów Zgromadzenia (Konstytucji i Kapituły Generalnej 2016), aby poznawać i dzielić się, co oznacza hasło: „Być i działać jako jedno ciało w Zgromadzeniu”. Szukałyśmy tego, co nas łączy. Poprzez dzielenie, wspólne zadania, np. budowanie wieży z gazet bez porozumiewania się słowami, doświadczyłyśmy jak ważne jest zaufanie, dążenie do wspólnego celu oraz jak wielkim bogactwem jest różnorodność.

W ciągu kilku dni realnie doświadczałyśmy bycia jednym ciałem we wspólnocie międzynarodowej poprzez dzielenie mieszkania we wspólnocie Sióstr z Węgier (Mese Utca), odwiedzenie wspólnoty, w której mieszkają kandydatki Prowincji CEU, zwiedzanie Budapesztu oraz wspólną modlitwę i refleksję. Rozmowom i radości nie było końca. Towarzyszyła nam ciepła, rodzinna atmosfera.

W czasie tego spotkania, mogłyśmy doświadczyć, że bycie jednym ciałem wymaga otwartego serca, zaufania, chęci współpracy oraz pragnienia dzielenia się naszą różnorodnością przy dążeniu do wspólnego celu.

Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA