Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur prowadziło przed II wojną światową szkołę dla dziewcząt we Lwowie. Sięgając do historii i tradycji Zgromadzenia, w lipcu 2008 roku, zorganizowaliśmy wyjazd studyjny nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego na Ukrainę. Spotkaliśmy się wówczas z Emilią Chmielową – Prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nauczycielami szkół w Mościskach i Gródku Podolskim i przekazaliśmy pomoce dydaktyczne. W październiku tego samego roku zdobyliśmy kolejne pomoce dydaktyczne dla dzieci z Gródka Podolskiego (akcja zorganizowana w szkole przez uczniów i nauczycieli).

    W maju 2008 odbył się w naszej szkole koncert charytatywny z udziałem Hanny Banaszak. Dochód z koncertu przeznaczyliśmy na rzecz wspomagania młodzieży uzdolnionej z ubogich środowisk - utworzono wówczas fundusz stypendialny.
    We wrześniu 2008 roku w naszej szkole rozpoczęły naukę trzy uczennice polskiego pochodzenia z Ukrainy. Jedna z nich otrzymała stypendium szkolne z wyżej wspomnianego funduszu, a dwie pozostałe otrzymały stypendia ufundowane przez absolwentki szkoły reprezentujące Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów.

    Od września 2009 do Grona społeczności szkolnej dołączyło 12 uczennic pochodzenia polskiego z Ukrainy. Stypendia, dla łącznie 15 uczennic, zostały ufundowane przez Kancelarię Senatu RP. Obecnie, dzięki funduszom z Senatu w naszym Liceum zdobywa naukę i pogłębia znajomość swoich korzeni już trzecia grupa uczennic polskiego pochodzenia z Ukrainy.

Pobyt dziewcząt w naszej szkole pozwala im na bezpośrednie doświadczenie polskości, zetknięcie się z historią, kulturą, tradycją, ale także i z codziennością życia w Polsce. Dziewczęta mają okazję uczenia się i rozmawiania na co dzień w języku polskim, aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej angażując się w imprezy, konkursy, biorąc udział w wycieczkach. Nawiązują nowe przyjaźnie, zdobywają nową wiedzę i poszerzają swoje spojrzenie na zjednoczoną Europę.
    
Pobyt stypendystek ma bardzo duże znaczenie całej dla szkoły. Obecność dziewcząt jest okazją dla uczniów i nauczycieli do poznawania innej kultury i tradycji, do budowania w sobie postawy otwartości i większej wrażliwości. Ponadto dziewczęta pod wieloma względami są wzorem i przykładem dla pozostałych uczniów naszej szkoły – ich pracowitość i cierpliwe zmaganie się z trudnościami działają motywująco. Jesteśmy także pełni podziwu wobec ich odwagi i codziennego pokonywania tęsknoty za domem.


CELE I ŚRODKI ICH REALIZACJI (w roku 2010):
1.    wspomaganie pod względem edukacyjnym i językowym polskiej młodzieży mieszkającej na Ukrainie.
 •  indywidualne dodatkowe zajęcia z języka polskiego
 •  weekendowe wyjazdy z nauczycielem języka polskiego
 •  dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
 •  udział w zajęciach tanecznych zespołu „Wiwaty”.
 •  prowadzenie kroniki szkoły
2.    możliwość lepszego poznania kultury i historii Polski.
 •   wyjazd na Lednicę do źródeł chrzcielnych Polski
 •    przygotowanie akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 •    wycieczka krajoznawcza Szlakiem Piastowskim, zwiedzanie zabytków Poznania i Gniezna
 •    pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej
 •    udział w dożynkach Pobiedziskach
 •    uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych związanych z Rokiem Chopinowskim
 •    przygotowanie programu artystycznego na spotkanie z dawnymi uczniami szkoły (12 grudnia 2010)
 •    udział w szkolnej wieczerzy wigilijnej i konkursie kolęd
3.    przygotowanie ich do życia, nauki i pracy w zjednoczonej Europie
 •   udział w wykładach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza
 •   spotkanie z panią dziennikarz
 •   spotkanie z ratownikiem medycznym
 •   udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży na Polach Lednickich
4.    nawiązanie bliższych kontaktów między uczniami, ale także między ich rodzicami
 •   wyjazd integracyjny do Torunia
 •   odwiedziny rodziców i wspólne wycieczki krajoznawcze

 

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur prowadziło przed II wojną światową szkołę dla dziewcząt we Lwowie. Sięgając do historii i tradycji Zgromadzenia, w lipcu 2008 roku, zorganizowaliśmy wyjazd studyjny nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego na Ukrainę. Spotkaliśmy się wówczas z Emilią Chmielową – Prezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nauczycielami szkół w Mościskach i Gródku Podolskim i przekazaliśmy pomoce dydaktyczne. W październiku tego samego roku zdobyliśmy kolejne pomoce dydaktyczne dla dzieci z Gródka Podolskiego (akcja zorganizowana w szkole przez uczniów i nauczycieli).

 

           W maju 2008 odbył się w naszej szkole koncert charytatywny z udziałem Hanny Banaszak. Dochód z koncertu przeznaczyliśmy na rzecz wspomagania młodzieży uzdolnionej z ubogich środowisk - utworzono wówczas fundusz stypendialny.

           We wrześniu 2008 roku w naszej szkole rozpoczęły naukę trzy uczennice polskiego pochodzenia z Ukrainy. Jedna z nich otrzymała stypendium szkolne z wyżej wspomnianego funduszu, a dwie pozostałe otrzymały stypendia ufundowane przez absolwentki szkoły reprezentujące Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów.

 

           Od września 2009 do Grona społeczności szkolnej dołączyło 12 uczennic pochodzenia polskiego z Ukrainy. Stypendia, dla łącznie 15 uczennic, zostały ufundowane przez Kancelarię Senatu RP. Obecnie, dzięki funduszom z Senatu w naszym Liceum zdobywa naukę i pogłębia znajomość swoich korzeni już trzecia grupa uczennic polskiego pochodzenia z Ukrainy.

 

Pobyt dziewcząt w naszej szkole pozwala im na bezpośrednie doświadczenie polskości, zetknięcie się z historią, kulturą, tradycją, ale także i z codziennością życia w Polsce. Dziewczęta mają okazję uczenia się i rozmawiania na co dzień w języku polskim, aktywnie uczestniczą w życiu społeczności szkolnej angażując się w imprezy, konkursy, biorąc udział w wycieczkach. Nawiązują nowe przyjaźnie, zdobywają nową wiedzę i poszerzają swoje spojrzenie na zjednoczoną Europę.

            Pobyt stypendystek ma bardzo duże znaczenie całej dla szkoły. Obecność dziewcząt jest okazją dla uczniów i nauczycieli do poznawania innej kultury i tradycji, do budowania w sobie postawy otwartości i większej wrażliwości. Ponadto dziewczęta pod wieloma względami są wzorem i przykładem dla pozostałych uczniów naszej szkoły – ich pracowitość i cierpliwe zmaganie się z trudnościami działają motywująco. Jesteśmy także pełni podziwu wobec ich odwagi i codziennego pokonywania tęsknoty za domem.

 

 

CELE I ŚRODKI ICH REALIZACJI (w roku 2010):

 

 1. wspomaganie pod względem edukacyjnym i językowym polskiej młodzieży mieszkającej na Ukrainie.

Ø      indywidualne dodatkowe zajęcia z języka polskiego

Ø      weekendowe wyjazdy z nauczycielem języka polskiego

Ø      dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Ø      udział w zajęciach tanecznych zespołu „Wiwaty”.

Ø      prowadzenie kroniki szkoły

 1. możliwość lepszego poznania kultury i historii Polski.

Ø      wyjazd na Lednicę do źródeł chrzcielnych Polski

Ø      przygotowanie akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Ø      wycieczka krajoznawcza Szlakiem Piastowskim, zwiedzanie zabytków Poznania i Gniezna

Ø      pielgrzymka do Dąbrówki Kościelnej

Ø      udział w dożynkach Pobiedziskach

Ø      uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych związanych z Rokiem Chopinowskim

Ø      przygotowanie programu artystycznego na spotkanie z dawnymi uczniami szkoły (12 grudnia 2010)

Ø      udział w szkolnej wieczerzy wigilijnej i konkursie kolęd

 1. przygotowanie ich do życia, nauki i pracy w zjednoczonej Europie

Ø      udział w wykładach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza

Ø      spotkanie z panią dziennikarz

Ø      spotkanie z ratownikiem medycznym

Ø      udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży na Polach Lednickich

 1. nawiązanie bliższych kontaktów między uczniami, ale także między ich rodzicami

Ø      wyjazd integracyjny do Torunia

Ø      odwiedziny rodziców i wspólne wycieczki krajoznawcze

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA