Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W dniach od 23 do 30 grudnia 2010 r. w Demokratycznej Republice Kongo odbyło się spotkanie młodych profesek, czyli sióstr o ślubach czasowych, z krajów Afryki gdzie obecne jest Zgromadzenie (DRK, Uganda, Kenia, Czad, Egipt).

 

Z prowincji Uganda/Kenia, gdzie jest obecnie 15 młodych profesek, warunki pozwoliły na przyjazd jedynie trzech, trzy kolejne przyjechały z Egiptu oraz w spotkaniu wzięło udział 16 sióstr z DRK.

 

Kongijki przedstawiły sylwetkę afrykańskiej młodej kobiety, akcentując wartości tj.: zmysł religijny, zdolność do wnikliwej obserwacji, gościnność, solidarność, troskę o innych oraz szacunek dla życia. A następnie zaprezentowały charakterystyczne cechy afrykańskiej młodej profeski Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa:

  • kobiety modlitwy, których życie jest zakorzenione w modlitwie i życiu wewnętrznym,
  • kobieta kontemplatywna w działaniu, która przychodzi do Jezusa z cierpieniami i nadziejami ludzkości (Konstytucje §§17 i 20),
  • kobieta, która żyje wartościami drogimi św. Magdalenie Zofii (żywą wiarą, pokorą, skromnością, prostotą, wspaniałomyślnością, oderwaniem od rzeczy tego świata),
  • wychowawczyni; która uczestniczy w misji Kościoła, poprzez służbę wychowania i pragnie, aby osoby wzrastały w godności ludzkiej (Konstytucje §7),
  • kobieta komunii, współczucia i pojednania , które uczestniczy w życiu jej ludu poprzez osobiste świadectwo i jej zobowiązania apostolskie.

Monique Fabre, Francuska, która była swego czasu ekonomką generalną, a obecnie należy do prowincji Kongo, poprowadziła refleksję nad życie wspólnotą dóbr i realiami finansowymi.

 

Kongijski jezuita o. Mpay mówił im o jednej Afryce, chociaż będącej zbiorowością wieloetniczną i wielorasową, o dialogu jakiego potrzebuje Afryka: dialogu pomiędzy narodami, wspólnotami, poszczególnymi osobami, gdyż jest ona siecią różnych tożsamości i kultur. Ojciec Mapy ukazał potrzebę krytycznego przyjrzenia się, w świetle przesłania Jezusa Chrystusa, niektórym afrykańskim tradycjom. Ukazał także afrykańską duchowość szczególnie w odniesieniu do tradycyjnych afrykańskich wierzeń tj.: animizm, fetyszyzm, magia, czary, etc .

 

 

Siostry sporządziły również listę zaangażowań dla afrykańskiej młodej profeski oraz odwiedziły kilka wspólnot i dziel prowadzonych przez siostry także poza stolicą kraju, Kinszasą.

 

Na podstawie Africa: Meeting of the Young Professed RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA