Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

20 października obchodzimy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Przedziwnej, czyli Mater Admirabilis. Z tej okazji zapraszamy do lektury fragmnetu konferencji Helen McLaughlin rscj (naszej byłej Matki Generalnej) z 1983 r.:

W Ewangelii (Łk 1, 26-38) widzimy Maryję wypowiadającą te dwa słowa: “ECCE”...“FIAT”.... Sądzę, że jest to jednak coś więcej niż słowa: to głębokie postawy. Niech Maryja pomoże nam je przyjąć.

ECCE: Ecce (oto) to otwartość, otwartość na wezwanie, otwartość na życie, otwartość na rzeczywistość taką, jaka jest, w całej różnorodności przeżywanych doświadczeń; otwartość na inną osobę, na nasze siostry, na obecną drogę naszego Zgromadzenia, na przyszłość; a w szczególności i ponad wszystko, otwartość na Ducha - ona stanowi podstawę.

FIAT: Fiat (niech się stanie) to odpowiedź, zgoda; Bóg obejmujący wszystko, co składa się na nasze życia, aby ukazać tajemnicę. W tym FIAT mieszczą się wszystkie nasze relacje przeżywane z miłością, uczciwością i pokorą. Jest to czynna zgoda, aby wspólnie podążyć naprzód: współnie podóżować, wspólnie ponosić odpowiedzialność; bardzo silny wyraz wzajemnej afirmacji.

Pomiędzy tym ECCE a FIAT przebiega cały dialog, poszukiwanie, rozeznawanie; tak aby FIAT mogło być bardziej wolne, bardziej rzeczywiste, bardziej świadome działania Ducha. Zwróćmy się do Maryi słowami z naszych Konstytucji (paragraf 9):

Maryjo, kobieto wiary,
kobieto odwagi pośród Ludu Bożego,
bądź nam bliska dziś i zawsze.

 

Tłumaczenie z angielskiego Urszula Krajewska
https://rscjinternational.org/news/mater-admirabilis-praying-with-mary

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA