Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Tegoroczne spotkanie formacyjne Młodych Profesek na Warszawskim Grabowie zainaugurowałyśmy wieczorem w uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2018 r., wybierając się w odwiedziny do naszych zmarłych Sióstr, aby modlić się za nie oraz prosić je o wsparcie w życiu charyzmatem Magdaleny Zofii.

Głównym tematem formacji roku 2018/19 jest wspólnota, dlatego zaczęłyśmy od dzielenia się naszym doświadczeniem radości i zmagań w życiu wspólnotowym. Podczas modlitwy wróciłyśmy do źródła naszego powołania, czyli do pełnego miłości spojrzenia Jezusa, który każdego dnia zaprasza nas do rozpoczynania nieustannie od Jego miłości, aby tę miłość nieść innym. Następnie w rozmowie oraz poprzez warsztaty ćwiczyłyśmy nasz sposób komunikacji we wspólnocie, a w ten sposób próbowałyśmy zobaczyć źródła naszych reakcji i zachowań. Wszystko to miało na celu refleksję nad postawami naszego serca oraz wzrastanie w wolności wewnętrznej, służącej wzmocnieniu siostrzanych relacji.

Ponadto podczas tych dwóch dni naszego spotkania dołączałyśmy do modlitwy brewiarzowej Sióstr z grabowskiego domu oraz do Adoracji z okazji pierwszego piątku oraz pierwszej soboty miesiąca. Skorzystałyśmy również z możliwości rozmów i spotkań ze starszymi Siostrami, których świadectwo życia jest dla nas umocnieniem.

Na końcu poświęciłyśmy trochę czasu, aby podzielić się doświadczeniem ubiegłego roku oraz ustalić treść i sposób przygotowania kolejnych spotkań.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA