Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się podczas uroczystości św. Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia, 25 maja br. Tego też dnia została otwarta wystawa poświęcona działalności Szkoły. W kilku salach lekcyjnych zaprezentowano oryginalne pamiątki, dokumenty, zdjęcia począwszy od początków istnienia Szkoły jak również odtworzono wygląd sypialni dziewcząt w pensjonacie i sali lekcyjnej.
Siostra Dyrektor Joanna Chudzik w pasjonujący sposób oprowadzała po wystawie i objaśniała eksponaty, jak zawodowy przewodnik.

 Dnia 29 maja, w niedzielę miał miejsce zjazd dawnych wychowanek i wychowanków Szkoły. Wiele osób przyjechało już w sobotę, by spędzić więcej czasu w murach drogiej sercu Szkoły. A ok. 300 osób uczestniczyło w dziękczynnej Eucharystii celebrowanej przez wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztofa Grzelaka. W homilii wskazywał, że prawdziwym nośnikiem wartości przekazywanych przez Szkołę są ludzie świadczący swoim życiem o radości płynącej z osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, dzielenie się miłością Jego Serca, darem wiary. Niezależnie jak bardzo współczesny świat krzyczy, że nie potrzebuje Boga tym bardziej niezbędni są autentyczni świadkowie.

Siostra Dyrektor powitała wszystkich zebranych podkreślając wagę wdzięczności za ofiarną pracę matek, sióstr, nauczycieli świeckich i personelu administracyjno-gospodarczego w dziewięćdziesięcioletniej historii Szkoły oraz obecność wychowanek i wychowanków, bez których nie ma żadnej szkoły a siostra prowincjalna Maria Broniec życzyła wytrwałości w życiu wartościami wyniesionymi ze Szkoły. Przeczytano również wzruszający list jednej z uczennic zdającej maturę w 1965 roku, mieszkającej obecnie w Szwecji, będący wspomnieniem lat szkolnych i dziękczynieniem Panu Bogu za ten dar.

 Obecne uczennice pod kierunkiem s. Anny Musiał, przygotowały program artystyczny oparty na wspomnieniach dawnej wychowanki, Katarzyny Kuleli, z książki pt: „Moja podróż do Polskiej Wsi”. Był także pokaz dawnych zdjęć i pocztówek oraz piękna gra na fortepianie naszej uczennicy z Ukrainy Nasti.

 Popołudnie było wypełnione rozmowami, spotkaniami, nierzadko po latach, choć wiele naszych dawnych ma ze sobą żywy kontakt mimo dziesiątek lat dzielących je od matury.

 Dziękujemy Siostrom i osobom świeckim za trud przygotowania tego spotkania a Panu Bogu za Jego wierną obecność i udzielanie miłości Jego Serca poprzez konkretnych ludzi, wydarzenia i wszystkie dary Jego dobroci.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA