Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Pamiętanie odnawia nasze zaangażowanie,
rozpala płomień,
zaprasza nas do kroczenia w wierze i z nadzieją...
 
Na Wielką Sobotę, kiedy „pozostajemy w milczeniu i ubóstwie serca przed Nim” (Konstytucje # 20), modlimy się refleksjami Conchy.
 
Ktoś, kto wziął udział w rekolekcjach przez nią prowadzonych, napisał: „Od 15 do 21 lutego 2007 r. duża grupa z nas, które złożyły nasze pierwsze śluby w 1957 r., pojechała do Joigny, aby uczcić nasz złoty jubileusz. Marta Jiménez Forte zebrała nas razem i jestem wdzięczna za to, że to zrobiła. Concha poprowadziła nasze rekolekcje na temat Domu - Studni - Rzeki - Winnic - i Wiatru. Dla mnie i dla wielu innych były to specjalne dni odnowienia i szczęśliwe nowe początki.
 
Asunción Ramirez zachowała kilka notatek z tamtych dni, którymi dzieli się teraz ze wszystkimi.

 

 

DOM: poczuj rodzinnego ducha

 

STUDNIA ... RZEKA:
kontempluj... uwielbiaj jak Zofia...
odkrywaj Boga...
bądź zdumiona, zaskoczona Bożą obecnością...
ponownie przeczytaj moje życie... zapraszaj... aakceptuj...
ofiaruj moje rany Panu...
bądź kanałem człowieczeństwa, a nie reliktem doskonałości....
bądź pasjonatką Jezusa...

 

WINNICE:
zobacz motywy radości...
jak Jezus, dziękuj w chwilach szczęścia i chwilach cierpienia...
raduj się łaską powołania, którą jest dawanie życia z miłości...
Eucharystia: jak Chrystus, który w chlebie i winie oddaje swoje życie...

 

Wiatr:
pozwól sobie na nadzieję i bycie otwartą ...
„Gdybym miała żyć ponownie, to tylko po to, by być wierną Duchowi Świętemu”.

 

Nasza misja musi rosnąć w JAKOŚCI.
Ciężko pracowaliśmy... i niczego nie złapaliśmy.
Piotr pozwolił się prowadzić INNYM, „Będziesz rybakiem ludzi”...
Powinnyśmy wyróżniać się przez nasze RELACJE;
w kompetencjach profesjonaliści mogą nas przewyższyć.

 

MARYJA, KOBIETA WIARY WŚRÓD LUDZI BOGA (Konstytucje # 9).
Nie intonuje Magnificat, dopóki nie zostanie potwierdzona przez Elżbietę.
Mała afirmacja od nas może być nasieniem wzrostu naszych braci i sióstr.
 
Concha Camacho rscj
Przełożona Generala
Rekolekcje dla Sióstr

Tłumaczenie s. Ewa Bartosiewicz rscj

 
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA