Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W dniach od 11 do 14 czerwca 2020r. w Centrum Duchowości Sacrè Coeur w Warszawie odbyło się spotkanie Sióstr w formacji początkowej: Nowicjuszki i Młodych Profesek, przygotowane przez Siostry odpowiedzialne za formację początkową. Wspólnie podjęłyśmy refleksję nad naszym życiem, jak je przeżywać w sposób spójny, pełny i wolny, tak aby stawać się kobietami coraz bardziej radosnymi, zdolnymi do coraz głębszego przyjmowania i dawania miłości.

Jedną z części spotkania poprowadziła nasza Siostra, Mariajo Iribarren RSCJ, Hiszpanka, z którą połączyłyśmy się za pośrednictwem Internetu. Poruszyłyśmy wiele tematów związanych z integracją, rolami, które pełnimy w społeczeństwie. Marjajo zostawiła dużo przestrzeni na ćwiczenia praktyczne oraz dzielenie się doświadczeniami życia.

Kolejną sesję poprowadziła Kathleen Conan RSCJ, nasza Matka Generalna poprzedniej kadencji, przebywająca aktualnie w Nowym Yorku. Pochylałyśmy się nad tematem integracji w naszym życiu, zarówno w nas samych na poziomie emocjonalnym, duchowym jak również na poziomie wspólnotowym, zgromadzeniowym, jak i w relacji do świata, kontekstu Kościoła.

Wyjechałyśmy ze spotkania ubogacone, zarówno treściami nad którymi reflektowałyśmy, jak i świadectwem życia naszych Sióstr, które z mądrością i pasją dzieliły się swoimi doświadczeniami, jak Bóg prowadzi je do coraz pełniejszej integracji. Ucieszyłyśmy się czasem spędzonym ze starszymi Siostrami, przebywającymi w domu na Grabowie i ich świadectwem wierności Jezusowi. Radość czerpałyśmy również z naszej obecności, tego, że mogłyśmy tworzyć wspólnotę Sióstr, które wspólnie się modlą, dzielą wiarą, przekonaniami, odkryciami. Siostrami, które cieszą się swoją obecnością i świętują. Jednego wieczoru uczciłyśmy odnowienie ślubów Alicji Banach RSCJ na kolejne 3 lata.

Jesteśmy wdzięczne Siostrom Joannie Moś RSCJ oraz Dorocie Horczak RSCJ za przygotowanie tak inspirującego spotkania.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA