Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Konferencja na otwarcie Probacji2 lutego 2022 roku, Rada Generalna oficjalnie powitała nowe probanistki: Albertine (RDC-TCH), Annette (RDC-TCH), Gandhi (RDC-TCH), Henni (INS), Ji Hyun (KOC), Ji Young (KOC), María Luisa (PER), Mary (KOC) i Noëlle (RDC-TCH), które będą przebywać w Casa per Ferie Virgen del Pilar w Rzymie.

Od czasów Magdaleny Zofii, Probacja jest darem Boga i Zgromadzenia, dzięki któremu każda probanistka otrzymuje czas i przestrzeń, aby usłyszeć Boga w nowy sposób i pogłębić swoją relację z Jezusem Chrystusem, w bezpośrednim przygotowaniu do podjęcia zobowiązania jako RSCJ na całe życie.

W swojej konferencji otwierającej, Przełożona Generalna Barbara Dawson nakreśliła kontekst, w którym nasze Siostry przeżywają tegoroczny czas probacji:


«Jesteście szczególnie wyjątkową probacją. W tym czasie globalnej niepewności i powszechnego cierpienia, nazywam Was "probacją migrantów". Chociaż nie cierpiałyście w taki sam sposób jak migranci, którzy opuścili swoje ojczyzny i udali się w nowe miejsce z niewielkimi zasobami i często w nieludzkich warunkach, to jednak w ciągu tego ostatniego roku żyłyście w dużej niepewności. Poproszono was o udanie się do nowego miejsca, życie z ludźmi, których wcześniej nie znałyście, do przebywania w nieznanym języku i w obcym środowisku. Jestem przekonana, że przez to doświadczenie zostałyście wezwane do pogłębienia waszego zaufania. Zostałyście poproszone, aby uwierzyć, że probacja naprawdę się odbędzie, że wizy będą gotowe, że kiedy nadejdzie czas, będziecie mogły wjechać do Włoch. Jestem pewna, że miałyście takie dni, kiedy mówiłyście sobie: "dlaczego, po tych wszystkich latach przygotowań do profesji wieczystej w Zgromadzeniu, to mnie spotyka?". Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Do czego Bóg was wzywa: kim macie się stawać, czego macie się nauczyć przez to doświadczenie? Mam nadzieję, że z czasem odkryjecie odpowiedzi na te pytania.
Probacja jest kluczowym momentem i doświadczeniem w życiu każdej RSCJ. Jest także centralnym elementem jedności i żywotności Zgromadzenia. Wiemy, że Magdalena Zofia z wielką pasją zabiegała o tworzenie, umacnianie i wzrost „Cor Unum” (Jedno Serce) w Zgromadzeniu. To nie jest przypadek, że dziewięć kobiet jest tutaj razem w Rzymie w tym momencie historii. Całe Zgromadzenie jest w trakcie procesu „rodzenia się” czegoś nowego. Właśnie zakończyłyśmy Kapitułę Specjalną i zaczęłyśmy tworzyć nowy sposób bycia „Jednym Ciałem’ dla dobra naszej misji. Podczas gdy to doświadczenie probacji jest szczególnie dla Was, jest to również wasz czas, aby wnieść swój wkład w całe Zgromadzenie, aby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu „Jednego Ciała”. Będziecie miały okazję do refleksji nad różnymi aspektami Zgromadzenia - naszą misją wychowawczą, naszym zaangażowaniem na rzecz osób ubogich i zmarginalizowanych, naszym sposobem włączania zaangażowania na rzecz sprawiedliwości we wszystko, co robimy, naszą modlitwą, naszym zróżnicowanym i międzykulturowym sposobem przeżywania wspólnoty, wśród wielu innych aspektów, nad którymi będziecie się pochylać i je kontemplować. Oczekujemy, że podzielicie się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami, nadziejami i zaangażowaniem jako częścią tego "procesu rodzenia"».


Ikona probacji: cud na weselu w Kanie GalilejskiejDla tej konkretnej grupy probacyjnej, odpowiedzialne za ten czas Clara Malo i Christine Mukoko wybrały ikonę i cytat z Pisma Świętego, które mają towarzyszyć naszym siostrom podczas tej drogi. Ikona, którą wybrały to pierwszy cud Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, któremu towarzyszy zdanie z Ewangelii św. Jana: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". (Jan 2, 5)

Nawiązując do ikony, która została wybrana, s. Barbara Dawson mówiła o potrzebie uważności: «Maryja wezwała Jezusa, aby zwrócił uwagę na swoją sytuację, aby wyszedł poza siebie, by zająć się potrzebami chwili... Zachęcam was, abyście poświęciły ten czas na zwrócenie szczególnej uwagi na to, co dzieje się wokół was i w was i abyście z pokorą odkrywały, co Bóg mówi pośród tego doświadczenia».

Mówiła także o zaufaniu - opisując, jak Maryja zaufała Jezusowi, i jak w czasie tych nadchodzących miesięcy probanistki będą miały czas i przestrzeń, aby usiąść z Jezusem, dzielić z Nim swoje życie wewnętrzne, ufać, że On rozumie je w całej ich głębi i kocha takimi, jakimi są.

Na koniec mówiła o Maryi i o tym, że probanistki mogą polegać na Maryi, która będzie przy nich, gdy będą pogłębiać swoją relację z Jezusem.


Grupa probanistek - luty 2022, Rzym

 

Oto błogosławieństwo dla sióstr rozpoczynających czas probacji:

Niech Bóg Stwórca otworzy was na duchowe doświadczenie migrantów: bez dokumentów, bez narodowości, bez ziemi, bez domu, na doświadczenie złamanego serca, doświadczenie otwartości i opuszczenia, w którym Bóg was stwarza na nowo. Amen

Niech Chrystus pozwoli wam odnaleźć Go w waszej Galilei, odkryć Jego miłość, która przewyższa wszelkie zrozumienie, odkryć Go idącego z wami w tym świętym czasie waszej podróży, osobiście i w grupie. Amen

Niech Duch Święty wyprowadzi was na pustynię. Niech uczyni was, w tej ciszy, uważnymi na Boży szept skierowany do was, do społeczeństwa i świata. Niech On wyposaży Was w odwagę oddania swojego życia, aby inni mogli mieć lepsze życie. Amen

 

Módlmy się za nasze siostry i Wspólnotę Probacji w tym szczególnym czasie.

Pełny tekst konferencji otwierającej (angielski) znajduje się TUTAJ

 

Tekst pochodzi ze strony: rscjinternational.org
Tłumaczenie: s. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA