Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 

3 listopada 2022 roku: Kata (CEU), Fili (INS), Adriana (INS), Yolanda (INS), Barbara (IRS), Linda (PER) i Alicja (POL) zostały oficjalnie powitane przez Matkę Generalną, s. Barbarą Dawson i jej Radę na rozpoczynającej się probacji w nowo wyremontowanej Villa Lante w Rzymie.

 

 

 

 


Od czasów Magdaleny Zofii, Probacja jest darem Boga i Zgromadzenia, dzięki któremu każda probanistka otrzymuje czas i przestrzeń, aby usłyszeć Boga w nowy sposób i pogłębić swoją relację z Jezusem Chrystusem, w bezpośrednim przygotowaniu do podjęcia zobowiązania na całe życie jako RSCJ.

 

W swojej konferencji otwierającej, Przełożona Generalna Barbara Dawson nakreśliła kontekst, w którym nasze Siostry przeżywają ten czas Probacji:

Jest to szczególna probacja, pierwsza w nowo wyremontowanej przestrzeni na Villa Lante, zwanej Betania, przestrzeni, która została specjalnie przygotowana dla Was i dla kolejnych wspólnot probacyjnych w przyszłości. Rozpoczynacie również probację w szczególnym czasie dla Zgromadzenia, kiedy całe Zgromadzenie zastanawia się, jak stworzyć coś nowego dla dobra naszej misji, naszego życia i żywotności naszego Kościoła. Przybywacie tutaj, do Rzymu w momencie, w którym nasz papież, Franciszek, przynagla Kościół na całym świecie do życia w sposób synodalny, odnawiający się poprzez udział całego ludu Bożego. Czeka was niesamowite doświadczenie tworzenia dzień po dniu międzynarodowej wspólnoty, która przekracza granice, języki, kultury, a jednak jest zjednoczona we wspólnym zobowiązaniu do naśladowania Jezusa Chrystusa jako Zgromadzenie Najświętszego Serca.

 

Dla tej konkretnej grupy probacyjnej, mistrzynie Probacji Clara Malo i Christine Mukoko wybrały współczesną ikonę, aby towarzyszyła naszym siostrom podczas tej podróży. Ikona, którą wybrały to obraz Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej.

Mówiąc o wybranej ikonie, s. Barbara opowiedziała o spotykaniu Jezusa na swojej drodze i dodała, że " Każda z nas jest zaproszony, by stanąć przy studni, by spotkać Jezusa, by zatrzymać się i wejść w rozmowę, by słuchać i bez lęku dzielić się prawdą o sobie... To jest miejsce, w którym znajdziecie swoje własne źródło Żywej Wody gotowe ugasić pragnienie innych w drodze, pragnienie naszego świata i swoje własne pragnienie."

Mówiła też o doświadczeniu życia w Rzymie i o tym, jak podczas tych nadchodzących miesięcy probacji siostry będą miały okazję wędrować z Jezusem, spotykać się z ludem Bożym w codziennym życiu i przesiąkać duchem naszego globalnego, synodalnego Kościoła, " w którym każda osoba ma głos, by być częścią współtworzenia zdrowego świata, który jest gościnnym domem dla ludzi wszystkich wyznań i niewierzących, wszystkich stanów i zdolności, różnych sposobów życia, różnych sposobów myślenia i bycia.."

 

Na koniec ona, Marie-Jeanne, Anne, Monica i Daphne odmówiły modlitwę za probanistki:

Przybyłyście na probację jak Samarytanka niosąca swój garnek – swoją historię. W tym czasie modlę się, abyście, tak jak ona, nie bały się spotkać Jezusa, prowadziły z Nim dialog i pozwoliły Mu pokazać wam waszą prawdę. To da Wam odwagę i wolność, aby wyjść do całego świata i dzielić się Jezusem, którego spotkałyście. (Daphne)

Wiele pokoleń RSCJ zna dom i ogród na Villa Lante. Moją modlitwą za Was jest, abyście głęboko czerpały z łaski ich modlitwy i doświadczenia ich mądrości. (Anne)

Mam nadzieję, że w tej duchowej wędrówce każda z Was pozwoli się zaskoczyć prośbą Jezusa, który odsłania się, przedstawiając swoją potrzebę, i że w dialogu z Nim będziecie mogły przyjąć własną prawdę, pozwolicie się przez Niego uzdrowić i będziecie mogły wejść w kontakt z własnymi pragnieniami i najgłębszymi tęsknotami. (Mónica)

Samarytanie są bardzo odmiennym ludem pod względem wierzeń i kultury; Jezus stopniowo znosi ten dystans i czyni Samarytankę uczennicą. Niech ten czas probacji będzie dla was czasem, w którym Pan przyjmie każdą z Was do swojej szkoły, czasem, w którym stopniowo pozwoli wam wejść w głąb swojego Serca, aby nauczyć nowych sposobów odnoszenia się do Niego, do siebie nawzajem i do świata. Zróbcie dla Niego miejsce, pozwólcie, aby zadawał Wam pytania i przemieniał, abyście mogły iść i przemieniać świat swoją miłością. (Marie-Jeanne)

Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem. Amen

 

Módlmy się za nasze siostry i Wspólnotę Probacji w tym szczególnym czasie, który zakończy się złożeniem profesji wieczystej przez 7 naszych sióstr, 25 marca 2023 r. w Uroczystość Zwiastowania.

https://rscjinternational.org/

tłum. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA