Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Ta modlitwa została napisana przez An rscj, która dziękuje św. Magdalenie Zofii Barat za dar, jaki nam ofiarowała zakładając nasze zgromadzenie; hojny dar tego, czego dokonała, ale przede wszystkim tego, kim jest i co nam przekazała.

 


"Życie zakonne jest darem, który Kościół otrzymał od Pana"

(Lumen Gentium 43)

 

 

 

Modlitwa

Życie zakonne jest darem dla Kościoła...

Twoje życie, Święta Matko, jest darem dla Kościoła.

Darem danym nam... całkowicie za darmo.

Darem tego, co osiągnęłaś, bez wątpienia...

Ale tak naprawdę jest to dar tego, kim jesteś...

Lata pierwszych dokonań, te lata naznaczone charakterystycznymi cechami młodości, dajesz je nam:
z twórczym rozmachem Twoich pierwszych kroków w świecie tak niespokojnym i trudnym jak nasz;
z owym mistycznym duchem, który sprawiał, że drżałaś czytając Pieśń nad Pieśniami;
by szukać spotkania swojego serca z Sercem Chrystusa i pozostawić nam, jako niezastąpiony skarb, ten znak Serca;
z Twoją zdolnością do budowania przyjaźni, tych ciepłych i serdecznych przyjaźni, wiernych i pełnych spontaniczności;
z tą nutką kruchości, wątłym wyglądem osoby, która doświadczyła choroby, z pewnym lękiem przed odpowiedzialnością i z ogromnym zadziwieniem wobec małych rzeczy.

Twoje długie lata dojrzewania, dajesz nam również ich dar:
te lata wytrwałości w dążeniu do celu, pośród działań i wysiłków,
niepowodzeń i rezygnacji, uciążliwych trosk, długów i ograniczonych zasobów...
te lata ciągłych adaptacji. Adaptacji:
do ludzi: 14 000 listów jest tego dowodem,
do historii, z jej rewolucjami i procesami przemian,
do krajów: Europa błagała Cię wtedy o przekroczenie granic, ku Nowemu Światu,
gdy chciałaś dołączyć do Filipiny, do której powiedziałaś: "Idź naprzód".

A potem Bóg chciał, abyś dała nam również lata swojej starości,
te pełne wdzięczności,
mądrości, która dowartościowuje i przebacza,
spokojnego oddalenia, pozwalającego innym rękom przejąć inicjatywę...

Wszystko to jest darem dla nas.

Darem danym mi... za darmo...

Amen. Dziękuję Ci!


An rscj
Prowincja Belgia/Francja/Holandia

tłum. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA