Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Drogie Siostry, Przyjaciele i Partnerzy w pełnieniu posłannictwa,

ODWAGA, UFNOŚĆ, PRZEMIANA
... w mocy Ducha Świętego

To odważne słowa, które musimy głosić i do głoszenia których publicznie się zobowiązujemy. I tak się dzieje w tę Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 2023 r., gdy jako zakonnice odnawiamy nasze zobowiązanie do naśladowania Jezusa Chrystusa do końca życia, rozpoczynając jednocześnie przygotowania do Kapituły Generalnej 2024. Siostry oraz nasi przyjaciele i partnerzy w pełnieniu posłannictwa ponownie świętują zaproszenie Jezusa do tego, by przyjść, wędrować, trwać w Jego ogromnej miłości, zwłaszcza gdy uznajemy fakt, że zawsze przemierzamy drogę z innymi, że nie jesteśmy przemieniani w pojedynkę! "Duch Święty żyjący w nas stopniowo wewnętrznie nas przemienia. Wsparte Jego łaską usuwamy to, co stanowi przeszkodę dla Jego działania." (Konstytucje, par. 21).

Pobierz pełny tekst listu s. Barbary Dawson RSCJ na Uroczystość Serca Jezusa

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA