Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 

Wspominając początki naszego Zgromadzenia, jak do światła, powracamy do paragrafów z naszych Konstytucji:

Z racji naszego charyzmatu jesteśmy konsekrowane dla CHWAŁY SERCA JEZUSA. Odpowiadamy na to wezwanie do odkrywania i ukazywania Jego Miłości, pozwalając Duchowi Świętemu, aby nas przemieniał i uzdalniał do życia w zjednoczeniu i upodobnieniu do Pana, i do promieniowania przez naszą miłość i służbę miłością Jego Serca. /§4/

Zgromadzone we wspólnotę w imię Jezusa Chrystusa jesteśmy posłane do głoszenia całym naszym życiem i działaniem Dobrej Nowiny o Królestwie. W Jego Sercu czerpiemy moc miłości do życia w komunii między sobą i z innymi. Jakiekolwiek byłyby zadania nam powierzone, pełnimy solidarnie wspólną misję. /§30/

Kontemplując ich treść odnawiamy nasze zawierzenie Bożemu Sercu i zaangażowanie w powierzoną nam misję do odkrywania i ukazywania światu Jego niezmierzonej Miłości do każdego.


W przeddzień Kapituły Generalnej, która będzie miała miejsce w sierpniu 2024 r powracamy także do słów naszej Matki Generalnej z poprzedniej Kapituły, które dzisiaj, w obliczu zmian jakie się dokonują w Zgromadzeniu na przestrzeni ostatnich 10 lat, wybrzmiewają z jeszcze większą mocą, ukazując nam kierunek i istotę naszego COR UNUM:

„Tak jak to jest od początku istnienia tego małego Zgromadzenia, siłę na dalszą drogę czerpiemy z kontemplacji przebitego Boku Chrystusa w życiu naszego ludu i, być może, w tym momencie także w naszym własnym życiu. Może jak nigdy dotąd dostrzegłyśmy na innym poziomie głębi, że los Zgromadzenia jest w naszych rękach. (…) Każda z nas musi wypełnić swoją rolę i podjąć odpowiedzialność za to, by zapał tych dni i nasze zobowiązanie do budowania Zgromadzenia jako Ciała pozostały żywe i skuteczne, by stały się rzeczywistością”. /Barbara Dawson rscj, Kapituła Generalna 2016/


Tak więc celebrując kolejny, 223 rok życia naszego „małego” Zgromadzenia trwamy w zaufaniu, z odwagą i w nadziei na przemianę w mocy Ducha Świętego.

 


Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA