Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

W czwartek, 1 lutego 2024 r,
siedem RSCJ, które przebywają w Rzymie na probacji
(okres intensywnego przygotowania do profesji wieczystej),
otrzymało swoje imię i dewizę.


Tradycją Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, od czasów św. Magdaleny Zofii jest to, że otrzymujemy imię i dewizę wybraną dla nas jako wspólnoty probacyjnej, która charakteryzuje naszą grupę i służy jako wezwanie i punkt odniesienia dla każdej z nas.


W czwarek Przełożona Generalna Barbara Dawson RSCJ nadała tej grupie probacyjnej imię i dewizę:

Od was otrzymałyśmy wasze imię i dewizę, jako wyraz waszego najgłębszego doświadczenia.


Wasze Imię:

KOBIETY KOMUNII


I dewiza, która mu towarzyszy:

ŻYCIE POKORNIE ODDANE NA SŁUŻBĘ ŚWIATU W SPOSÓB RADYKALNY, NA WZÓR JEZUSA


W swojej konferencji podzieliła się również kilkoma punktami, które odnoszą się nie tylko do tej grupy probacyjnej, ale do nas wszystkich, którzy jesteśmy zaproszeni do wspólnej pracy ponad podziałami, docierając do siebie nawzajem i troszcząc się o siebie, inspirowani naszą różnorodnością i łaską naszego powołania.

Pracowałyście razem, aby przekroczyć bariery językowe i kulturowe. Jako kobiety pochodzące z trzech kontynentów, bez wspólnego języka, wychodziłyście sobie naprzeciw, delikatnie troszcząc się o siebie nawzajem, upewniając się, że każda osoba znalazła swoje miejsce we wspólnocie. Każda z was w taki, czy inny sposób, wyraziła swoje silne pragnienie życia we wspólnocie, wiedząc z własnego doświadczenia, że życie "ramię w ramię" nie zawsze jest łatwe. Ten czas probacji jest, jak powiedziała jedna z osób, "klasą mistrzowską", w której odkrywałyście, jak kochać ponad podziałami, akceptując swoją kruchość i pokazując swoją elastyczność. To właśnie jest życie wielokulturowością, odkrywanie obecności Boga w każdej osobie oraz uczenie się akceptacji i wzrastania dzięki doświadczeniu bycia różnymi, a jednak jednością.

Na wiele różnych sposobów dzieliliście się pragnieniem i otwartością na bycie posłanymi, wezwaniem do przekazywania miłości Boga z prostotą i nadzieją, do kochania i służenia. Wydawało nam się, że wasze doświadczenie Jezusa podczas długich rekolekcji i później, wzmocniło waszą świadomość tego, co to znaczy "odkrywać i głosić miłość Jezusa Chrystusa".

Bądźcie kobietami, które odważą się napisać nowy rozdział w historii relacji międzyludzkich, głosząc światu, że ta rzeczywistość jest możliwa dzięki waszemu pełnemu pasji zaangażowaniu. Wymaga to wysiłku i nowego poświęcenia, aby w pełni żyć tym, o czym przypomina nam kapituła 1994: "Nasze doświadczenie międzynarodowości wzywa nas do przeżywania Eucharystii jako wezwania do przezwyciężenia trudności, do zaakceptowania naszych różnic i do celebrowania tej uczty, podczas której Duch Święty otwiera nasze oczy, byśmy rozpoznawały Jego działanie w naszych różnych kulturach".


Modlimy się za tę grupę probacyjną i dziękujemy im za dzielenie się z nami otrzymanymi łaskami.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA