Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

 

Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie Krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

/Prefacja o Krzyżu Świętym/

 


Jak mówią praktycznie wszyscy ojcowie Kościoła i liturgia, znak krzyża to tak naprawdę drzewo rajskie, rajskie drzewo życia, które zaczyna na nowo kwitnąć, na nowo przynosić owoce. Ewangelista Jan podaje, że Jezus został ukrzyżowany szóstego dnia, a wtedy został stworzony człowiek. I Wielki Piątek to szósty dzień, w którym Bóg stwarza cię na nowo. To dzień, w którym Pan Bóg chce odnowić Twoje oblicze, chce to wszystko, co Cię poniża, niszczy twój obraz, zabrać i ulepić cię na nowo, abyś mógł być piękny.

 

/fragment z książki
Tajemnica śmierci i zmartwychwstania.
Wprowadzenie w Misterium Paschalne,
ks. Krzysztof Porosło, Wyd. eSPe/

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA