Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Rozpoczęłyśmy drugi tydzień Kapituły bogatsze o szeroką wiedzę na temat rzeczywistości całego Zgromadzenia, przedstawioną przez nas wszystkie razem w obrazowej formie. Dla dopełnienia tego obrazu trzeba było poszukać tego, co kładzie się cieniem na naszym siostrzanym życiu. Zaczęłyśmy więc przyglądać się uważnie i rozmawiać w grupach roboczych i w parach o tym, co może szkodzić dobru i zaufaniu między regionami, krajami i kulturami. Wymiana zdań między nami była przejrzysta i szczera.

 

IMG 5726Kolejnym elementem służącym budowaniu tego obrazu było Studium Zgromadzenia, które przedstawia przewidywania na przyszłość, co do naszych zasobów (personel, finanse i własności). Informacje te są kluczowe dla planowania przyszłości Zgromadzenia i jego członków. Profesjonalizm i przejrzystość, z jaką zostały przedstawione te złożone dane, wyzwoliły w nas wdzięczność i uznanie dla tych, którzy przyczynili się do przeprowadzenia tak ważnej analizy.

  Congregational Study 0

 

Wszystkie te elementy zostały pozbierane razem, by w kreatywny sposób pokazać Zgromadzenie z uwzględnieniem zarówno zbieżności jak i wyzwań, którym musimy stawić czoła w podążaniu ku przyszłości. Dużo było radości i śmiechu, kiedy każda grupa przedstawiała swoją pracę. Istotne jest to, że przez poważne rozmowy i kreatywne formy wyrazu, zdołałyśmy uchwycić obraz dzisiejszego Zgromadzenia, z jego mocnymi stronami i jego kruchością. To realistyczne widzenie/wyczucie
całości dało nam solidną perspektywę, kiedy zaczęłyśmy przyglądać się wyłaniającej się przed nami przyszłości dzisiejszego świata.

Zrozumienie przyszłości, która się wyłania, wymagało zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej. Z pomocą internetu, każda z nas badała jakieś zjawisko ją interesujące, które intuicyjnie odczytywała, jako wyzwanie dla swoich poglądów. Powstała główna lista tematów, z której następnie wyłoniły się kategorie. W ramach tych kategorii powstały grupy robocze, które zajęły się dogłębniej powyższymi tematami. Odkrycia dokonane podczas tych badań oraz natchnienia z modlitwy podczas dnia skupienia zostały zebrane razem w kreatywne prezentacje przedstawione na forum całego zgromadzenia.

 

   

Obraz przyszłości, jaki się zarysował, pokazał kruchy świat potrzebujący naszego działania na rzecz Ziemi i ludzi na niej żyjących. Ta kruchość w połączeniu z pełnym nadziei potencjałem, odzwierciedla zarówno nasz świat, jak i Zgromadzenie. W tym duchu, ze zrozumieniem nadchodzącej przyszłości i Zgromadzenia, kontynuujemy prace Kapituły.

 

Angela Corsten rscj i Suzanne Cooke rscj

tłumaczenie Ewa Bartosiewicz rscj i Bożena Kunicka rscj

https://rscjinternational.org/news/developing-sense-whole-exploring-future%E2%80%A6

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA