Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Zapraszamy na stronę międzynarodową poświęconą tematom sprawiedliwości i pokoju

jpic

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia (JPIC)

JPIC - przewodnik modlitewny na IV tydzień Adwentu 2023

  Międzynarodowy Zespół JPIC z radością dzieli się przewodnikami modlitewnymi na Adwent 2023, które towarzyszą nam w przygotowaniach do obchodów narodzin Jezusa. Przewodniki modlitewne będą publikowane co tydzień, a każdy z...

Czytaj więcej

JPIC - przewodnik modlitewny na III tydzień Adwentu 2023

  Międzynarodowy Zespół JPIC z radością dzieli się przewodnikami modlitewnymi na Adwent 2023, które towarzyszą nam w przygotowaniach do obchodów narodzin Jezusa. Przewodniki modlitewne będą publikowane co tydzień, a każdy z...

Czytaj więcej

JPIC - przewodnik modlitewny na II Tydzień Adwentu 2023

  Międzynarodowy Zespół JPIC z radością dzieli się przewodnikami modlitewnymi na Adwent 2023, które towarzyszą nam w przygotowaniach do obchodów narodzin Jezusa. Przewodniki modlitewne będą publikowane co tydzień, a każdy z...

Czytaj więcej

Zielony zakątek w Dzielnicy Starego Miasta w Poznaniu

  Od 30 lat w Poznaniu organizowany jest konkurs „Zielony Poznań’’, który ma na celu zachęcić poznaniaków do troski o zielone miejsca takie jak: ogródki działkowe, ogródki przydomowe, pasy zieleni, kwietniki...

Czytaj więcej

Czas dla Stworzenia 2022 - Wsłuchaj się w zapomniane głosy, które były uciszane zbyt długo

  Ewangelia wg św. Łukasza 16,19-31 (Bogacz i Łazarz) Święty Łukasz przedstawia nam naturę ludzką, która pragnie coraz większej wygody. Uświadamia nam konieczność dzielenia się zasobami z tymi stworzeniami, których głos od tak...

Czytaj więcej

Czas dla Stworzenia 2022 - Wsłuchaj się w głos rdzennych mieszkańców Ziemi

  Boże, nasz Ojcze, otwórz nasze oczy, abyśmy zobaczyli Twoją rękę działającą w okazałości stworzenia, w pięknie ludzkiego życia. Dotknięty Twoją ręką nasz świat jest święty. Pomóż nam pielęgnować dary, które...

Czytaj więcej

Czas dla Stworzenia 2022 - Wsłuchaj się w głos stworzenia

"Jeśli uczymy się słuchać głosu stworzenia, to zauważamy w nim swoisty dysonans. Z jednej strony jest to słodka pieśń wychwalająca naszego umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali...

Czytaj więcej

Czas dla Stworzenia 2022 - Płonący krzew

  Nasza Międzynarodowa Komisja JPIC serdecznie zaprasza do włączenia się w modlitwę w ramach tegorocznej inicjatywy Czasu dla Stworzenia (1 września - 4 października 2022), której temat brzmi: "Wsłuchaj się w...

Czytaj więcej
Obraz z innerwindows.net

25 maja 2022 - Święto św. Magdaleny Zofii Barat – założycielki Zgromadzenia Sacré Coeur

Przez całe swoje życie Magdalena Zofia nieustannie stawiała czoła wyzwaniom związanym z zaspokajaniem zarówno wewnętrznych potrzeb Zgromadzenia, w miarę jego rozwoju, jak i wielu zewnętrznych wezwań. Sytuacje nigdy nie były...

Czytaj więcej

Triduum Paschalne - Wielka Sobota 2022

W ciszy ziemia czeka na zmartwychwstanie …

Czytaj więcej

Triduum Paschalne - Wielki Piątek 2022

W ciszy usiądźmy u stóp Krzyża i prośmy o łaskę przyjęcia tej głębokiej MIŁOŚCI - przepełniającej ..., w pełni darowanej ..., całkowicie wydanej ...

Czytaj więcej

Triduum Paschalne - Wielki Czwartek 2022

Ten Chleb, który jest teraz łamany i dzielony, to Jezus leżący u twoich stóp; jest On obecny w naszej słabości i cierpieniu, obmywa i namaszcza nasze rany, a także ból...

Czytaj więcej

Siostry Sacré Coeur z Ukrainą

  Od początku wojny na Ukrainie granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2 miliony uchodźców. Jako Polacy jesteśmy poruszeni do głębi cierpieniem narodu ukraińskiego. W naszych wspólnotach codziennie modlimy się o pokój na Ukrainie. W...

Czytaj więcej

Zaproszenie do odbudowy komunii

Ewangelia poleca nam - gdziekolwiek jesteśmy - poszukiwać z nadzieją i współczuciem dróg, wiodących ku jedności ...

Czytaj więcej

Pojednanie

  W tym tygodniu jesteśmy zaproszeni do przyjrzenia się skutkom grzechu w naszym własnym życiu, w życiu innych i w świecie. Wiemy, że nieujawnione przewinienia mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia...

Czytaj więcej

Nadzieja wbrew nadziei...

Mieć nadzieję: ufać, że ktoś uczyni coś dobrego. Tak słownik definiuje ten czasownik; zachęcamy was do modlitwy tym słowem w tym tygodniu Wielkiego Postu.

Czytaj więcej

Przemieniać i być przemienianym - Środa Popielcowa 2022

Przez cały Wielki Post Komisja JPIC zaprasza do odbycia duchowej podróży ... Ta propozycja jest sposobem na to, by się jednoczyć w naszych sercach i by żyć w komunii ze...

Czytaj więcej

Przyjąć osoby, które się przemieszczają - refleksja na IV Tydzień Adwentu

W jaki sposób spotkanie Maryi i Elżbiety może dziś rzucić światło na nasze zaangażowanie w przyjmowaniu migrantów, którzy szukają schronienia i nadziei na lepszą przyszłość?

Czytaj więcej

Troska o nasz wspólny dom - reflaksja na III Tydzień Adwentu 2021

W jaki sposób rozwijać zmysł krytyczny pozwalający ocenić wzajemną zależność między dziełem stworzenia a wydarzeniami, które odciskają swoje piętno na naszym świecie?

Czytaj więcej

Umywajcie stopy jedni drugim - refleksja na II Tydzień Adwentu 2021

W tych dniach będziemy podróżować ze Świętą Rodziną po drodze z Nazaretu do Betlejem, gdzie w żłóbku ma się narodzić Jezus. Adwent jest w jakimś sensie pielgrzymką, możemy w nim...

Czytaj więcej

Przemieniać i dać się przemienić - refleksja na I Tydzień Adwentu 2021

Gorąco życzymy sobie, by w naszym świecie zapanowały sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia (JPIC). A jednak uważamy, że ta zmiana nie będzie łatwa. Wymaga głębokiego przeobrażenia, które może się dokonać...

Czytaj więcej

Szukałam Boga we wszystkich stworzeniach - Janet Erskine Stuart RSCJ

  Propozycja do modlitwy i refleksjiJanet Erskine Stuart RSCJ(Przełożona Generalna SC 1911-1914)   «Szukałam Boga we wszystkich stworzeniach. Zdawało mi się, że jest w centrum stworzeniai przyciąga wszystko do Siebie.»   Janet wzrastała wśród zielonych...

Czytaj więcej

CZAS DLA STWORZENIA 2021 - refleksja nad powiązaniami

  Ta modlitwa dotyczy powiązań ze Stworzeniem i połączenia wszystkich wysiłków na rzecz sprawiedliwości ekologicznej.   W oparciu o poniższy cytat z encykliki Laudato Si’ zastanówcie się lub porozmawiajcie, co można rozumieć przez...

Czytaj więcej

CZAS DLA STWORZENIA 2021 - refleksja nad bogactwem i ubóstwem

  Pieśń na otwarcie: The Cry of the Poor (Wołanie ubogich) Czytanie biblijne: Jk 5,1-6 (drugie czytanie z 26 września 2021 r.) Bogactwo: usłyszeć wołanie ziemi i krzyk ubogich i odpowiedzieć na nie. Pismo...

Czytaj więcej

107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 26 września 2021

  Solidarność z migrantami i uchodźcami Papież Franciszek wielokrotnie wzywał nas, żebyśmy jako katolicy wychodzili na pogranicza. Są jednak osoby, całe rodziny, które na te pogranicza zostały wypchnięte. Są to osoby, które...

Czytaj więcej

CZAS DLA STWORZENIA 2021 - modlitwa o pokój.

Jesteśmy dziś zaproszeni, aby modlić się o POKÓJ. To zmartwychwstały Jezus powiedział uczniom : «Pokój wam » ...". J 20,20. Prośmy Jezusa, aby udzielił nam Daru Pokoju, dla nas samych, dla naszych...

Czytaj więcej

CZAS DLA STWORZENIA 2021

Czas dla Stworzenia to chrześcijańskie świętowanie i czas odnowienia naszej relacji ze Stwórcą i całym stworzeniem poprzez wspólną modlitwę i działanie na rzecz naszego wspólnego domu. Jest to inicjatywa ekumeniczna...

Czytaj więcej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju - 21 maja 2021

W Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju podkreśla się bogactwo światowej kultury oraz znaczącą rolę dialogu międzykulturowego dla budowania pokojowych relacji między ludźmi i zrównoważonego rozwoju świata...

Czytaj więcej

Dzień Ziemi czy Ludzi?

Gatunek Homo sapiens na przestrzeni dziejów Ziemi okazał się istnieniem posiadającym odpowiednie cechy umożliwiające panowanie nad światem. Ludzie dzięki złożonemu behawiorowi i korzystnej kooperacji mocy mózgu z budową ciała są...

Czytaj więcej

Dzień Sprawiedliwości Społecznej – 20 lutego 2021

Jedną z wielu misji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa jest działalność na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Dla sióstr Sacre Coeur pomoc wykluczonym społecznie: bezrobotnym, migrantom, uchodźcom czy osobom potrzebującym...

Czytaj więcej

„Serce bez granic, by kochać” - Zaproszenie na Wielki Post

Wstęp Świat nasz znajduje się w historycznym, pełnym paradoksów momencie. Oferuje on wiele możliwości, ale jest też naznaczony nierównościami, cierpieniem i przemocą. Jako jego mieszkańcy, jesteśmy więc obywatelami świata, który...

Czytaj więcej

Droga krzyżowa w intencji zranionych

Wstęp Do „wzięcia na siebie odpowiedzialności za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy” wezwał nas papież Franciszek. Dzisiaj stajemy razem, ramię w ramię z osobami, które doświadczyły dramatu wykorzystania...

Czytaj więcej

„Wspólnota ze Zranionymi” – 19 lutego 2021

Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski z jesieni 2016 roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele obchodzony jest Dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Jest...

Czytaj więcej

Rozważania na Adwent od JPIC - tydzień IV

  Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.   Adwent 2020, Tydzień 4   Czytania czwartej Niedzieli Adwentu:2Sm 7.1-5, 8b-12, 14a, 16Rz. 16. 25-27,      Łk.1.26-38  zapraszają...

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Migranta – 18 grudnia 2020

W dzisiejszych czasach przekraczanie granic nie jest problemem. Coraz więcej ludzi wyjeżdża ze swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 18 grudnia w Międzynarodowy Dzień Migranta doceniamy pracę ludzi, którzy...

Czytaj więcej

Moje spotkanie z uchodźcą/migrantem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez komisję Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, którego treścią będą spotkania z migrantami i uchodźcami. Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o godz. 17:00 na zoomie. Aby...

Czytaj więcej

Rozważania na Adwent od JPIC - tydzień III

  Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.   Adwent 2020, Tydzień 3   Czytania trzeciej Niedzieli Adwentu: Iz 61.1-2a, 10-11, 1 Tes 5. 16-24, J.1.6-8, 19-28 zapraszają...

Czytaj więcej

Rozważania na Adwent od JPIC - tydzień I

  Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.   Adwent 2020, Tydzień 1 Czytania na pierwszą niedzielę Adwentu: Izajasz 64:16B-17, 19B; 64: 2-7//1Koryntian 1: 3-9 /Marek13: 33-37...

Czytaj więcej

Rozważania na Adwent od JPIC - tydzień II

  Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.   Adwent 2020, Tydzień 2 Czytania drugiej Niedzieli Adwentu: Iz 40.5, 9-11, 2 P. 3. 8-14, Mk.1.1-8  zapraszają nas do...

Czytaj więcej

Modlitwa za stworzenie (niedziela 12:00)

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za stworzenie z okazji 5 rocznicy wydania encykliki Laudato Si. Papież Franciszek zaprasza nas do tego szczególnie w niedzielę 24.05 o 12:00. Wtedy wraz ze wszystkimi...

Czytaj więcej

Tydzień Laudato Si

Trwa Tydzień Laudato Si, czyli świętowanie 5 rocznicy ekologicznej encykliki Papieża Franciszka. Odbywa się z tej okazji wiele webinarów na ten temat. Jeśli oglądacie na żywo, jest możliwość tłumaczenia na...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na maj 2020

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła. W miesiącu maju Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”. Diakoni uczestniczą...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na kwiecień 2020

Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie. W miesiącu kwietniu Franciszek prosi szczególnie o modlitwę, aby udzielono pomocy tym, którzy są uwięzieni w świecie narkotyków i...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na luty 2020

Módlmy się, aby krzyk naszych braci migrantów, którzy są ofiarami przestępczego przemytu i handlu ludźmi, został usłyszany i zauważony. W tym miesiącu papież Franciszek apeluje do nas, abyśmy włączyli się w...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na styczeń 2020

Papież prosi o modlitwę w intencji pokoju: Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. Ojciec Święty przypomina, że...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na grudzień 2019

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących. Do szczególnej pamięci o dzieciach zachęca Papież w intencji modlitewnej na grudzień. Została ona...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na listopad 2019

Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie narodził się duch dialogu, spotkania i pojednania. Do modlitwy w intencji Bliskiego Wschodu wzywa papież w intencji modlitewnej na listopad. Franciszek wskazał na potrzebę umocnienia współżycia...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na październik 2019

Aby Duch Święty wzbudził nową wiosnę misyjną pośród wszystkich ochrzczonych i posłanych przez Kościół Chrystusowy.   Z homilii papieża Franciszka podczas nieszporów rozpoczynających Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny: Popełniamy grzech zaniedbania, to znaczy przeciw misji...

Czytaj więcej

Troska o nasz wspólny dom

1 lipca 2019 r   Drogie Siostry, Współpracownicy i Partnerzy w Misji! Przedstawicielka ONZ-NGO i Międzynarodowa Komisja JPIC przesyłają pozdrowienia! Otrzymaliście już dokument JPIC pt. „Być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie”. Teraz...

Czytaj więcej

Modlitwa w "czasie dla stworzenia" 01.09 - 04.10

„CZAS DLA STWORZENIA” to coroczny czas modlitwy i działań mających na celu ochronę stworzenia. W 1989 roku Ekumeniczny Patriarcha Dimitr I ogłosił w Kościele Prawosławnym dzień 01 września - Dniem...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na lipiec 2019

Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.   Do modlitwy o uczciwość w wymiarze sprawiedliwości zachęca Franciszek w intencji Papieskiej Sieci Modlitwy...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na czerwiec 2019

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia agażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych. Papież zachęca w czerwcu do modlitwy za kapłanów W miesiącu dedykowanym Sercu Jezusowemu Ojciec Święty zachęca do...

Czytaj więcej

Papieska intencja modlitewna na maj 2019

Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu. Franciszek w intencji modlitewnej na maj dziękuje osobom zakonnym, kapłanom, świeckim i misjonarzom za ich zaangażowanie...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na kwiecień 2019

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innym.   Do modlitwy w intencji lekarzy i pracowników organizacji humanitarnych wzywa Papież w intencji przeznaczonej...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na marzec 2019

Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Te słowa Jezusa...

Czytaj więcej

Intencja papieska na luty 2019

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy. Pan Bóg stworzył człowieka do wolności, dlatego prawdziwe dobro można tworzyć tylko w wolności i z poszanowaniem osobistego człowieczeństwa, i...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska - styczeń 2019

Intencja ewangelizacyjna: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii. Dlaczego w 2019 roku wyznaczono takie intencje? Generalnie to, jakie intencje...

Czytaj więcej

Międzynarodowe spotkanie JPIC

W dniach 14 -24 listopada 2018 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Sacre Coeur „ Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia” (JPIC). W spotkaniu wzięło udział 29 delegatek, przedstawicielki międzynarodowych komisji Zgromadzenia, w tym 3 kobiety...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska - grudzień 2018

Papieska intencja ewangelizacyjna na grudzień 2018:Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami. Do przekazania treści dogmatycznych czy idei wiary wystarczyłaby może i...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska - listopad 2018

Papieska intencja powszechna na listopad 2018: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża. Człowiek, jako stworzenie rozumne, jest powołany do wieczności, do niebiańskiej wspólnoty z Bogiem i wszystkimi świętymi. Żyjąc na ziemi...

Czytaj więcej

[video] Papieska intencja na październik 2018

Papieska intencja ewangelizacyjna na październik 2018:Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu. Jezus powołał Apostołów w konkretnym...

Czytaj więcej

Blog s. Violetty z Filipin

Violetta Zając rscj przebywa obecnie w Manili na Filipinach na doświadczeniu międzynarodowym i mieszka we wspólnocie naszego Zgromadzenia. W tym kraju odbędzie się międzynarodowe spotkanie naszych Sióstr z całego świata dotyczące...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na wrzesień 2018

Aby młodzi na kontynencie afrykańskim mieli dostęp  do edukacji i pracy w swoich krajach. Każdy człowiek wzrasta nie tylko we własnej rodzinie, która powinna być pod każdym względem święta, ale rozwija...

Czytaj więcej

[video] Intencja modlitewna na sierpień 2018

    Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.   Wyjaśnienie papieskiej intencji AM - sierpień 2018 Robert Janusz SJ Znana sentencja ignacjańska mówi, że Boską rzeczą jest zawierać się w tym...

Czytaj więcej

[video] Intencja modlitewna na lipiec 2018

Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci.   Papież Franciszek zachęca do modlitwy za księży, którzy w trudzie...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na czerwiec 2018

Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.   Solidarność w wirtualnym świecie POKOLENIA X, Y, Z Słownikowa definicja solidarności brzmi: „poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń”...

Czytaj więcej

[video] Intencja modlitewna na maj 2018

Za ewangelizację: Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata. Papież wzywa do modlitwy za świeckich. Na fundamentalną rolę laikatu w życiu Kościoła zwraca uwagę...

Czytaj więcej

[video] Intencja modlitewna na kwiecień 2018

Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia „nie” gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi. O potrzebie odrzucenia modelu gospodarki, który wyklucza i umiejętności otwierania nowych dróg przypomniał Papież w...

Czytaj więcej

[video] Intencja modlitewna na marzec 2018

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego. Komentarz Papieża FranciszkaEpoka, w której żyjemy domaga się od nas rozwinięcia dogłębnej zdolności rozeznawania… Rozeznawać między wszystkimi głosami...

Czytaj więcej

Intencja modlitewna na luty 2018

Ojciec Święty apeluje o modlitewną walkę z korupcją. Tego właśnie dotyczy papieska intencja modlitewna na rozpoczynający się ...miesiąc luty 2018. Brzmi ona: "Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową...

Czytaj więcej

Wsparcie dla Filipińczyków

 SYTUACJA NA FILIPINACH Zagranicznym turystom Filipiny mogą się jawić jako przyrodniczy raj na ziemi i szybko rozwijające się, demokratyczne państwo. Stabilność makroekonomiczna przyciąga inwestorów a wzrost gospodarczy w ostatnich latach wyniósł...

Czytaj więcej

IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi

  Zapraszamy do duchowego przygotowania do IV Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzimy 8 lutego we wspomnienie św. Bakhity.  DZIEŃ PIERWSZY Święta Bakhito, Ty jako...

Czytaj więcej

Intencja papieska na styczeń

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na grudzień 2017

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. „Naród, który nie dba o dziadków i źle ich...

Czytaj więcej

Intencja papieska na listopad

Papieska intencja na listopad 2017 „Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii”.

Czytaj więcej

Tydzień Modlitwy za Uchodźców

Wzorem ubiegłych dwóch lat chcielibyśmy także tej jesieni pamiętać o uchodźcach, którzy zginęli w drodze do Europy organizując Tydzień Modlitwy za Uchodźców, wspierany przez komisję episkopatu ds. migracji. Wierzymy, że...

Czytaj więcej

Intencja papieska na październik

"Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra."

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na wrzesień

Aby nasze parafie, „ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości”.

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na sierpień

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na lipiec

Intencja papieska – lipiec 2017 Za ewangelizację: Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w...

Czytaj więcej

Dzień Migranta i Uchodźcy

Siostra Barbara Olejnik RSCJ miała okazję wygłosić konferencję podczas Dnia Migranta i Uchodźcy na KULu w Lublinie. Dzieliła się ona swoim dwuletnim doświadczeniem pracy w Centrum WAkcji, które jest częścią...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na czerwiec

Intencja papieska na czerwiec 2017: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na maj

W maju papież Franciszek poleca byśmy modlili się w następującej intencji: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania,sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na kwiecień

W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ogólnej: „Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym”.

Czytaj więcej

Warszawskie Jerycho dla życia

Warszawskie Jerycho to wydarzenie o charakterze modlitewnym, którego głównym elementem jest nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestnictwo w akcji sprowadza się do objęcia dwugodzinnego "dyżuru" przy Najświętszym Sakramencie. Forma adoracji jest...

Czytaj więcej

Nocna modlitwa w intencji ofiar handlu ludźmi

Bardzokonkretny sposób działania to MODLITWA. Jesteśmy przekonani, że to nie dodatek, ale potężna broń i pomoc. Każdą bezsilność możemy zamienić w siłę modlitwy. Wstawiajmy się za współczesnych niewolników; za wszystkich, którzy...

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na marzec

W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ewangelizacyjnej: „Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej”

Czytaj więcej

Nocne Czuwanie w Warszawie - relacja

Dnia 4 lutego 2017 uczestniczyłam z Bożeną Kunicką w części nocnego czuwania zorganizowanego przez Sieć Bakhita w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Czytaj więcej

[video] Intencja papieska na luty

Począwszy od bieżącego roku w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja – na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna.  W lutym modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji...

Czytaj więcej

Dzień modlitw w intencji współczesnych niewolników

Pragniemy odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka, który mówi: „Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by być rzecznikiem naszych zniewolonych braci i sióstr, upokorzonych w swej godności”. Kolejny dzień modlitw w...

Czytaj więcej

Intencja papieska na styczeń 2017

W styczniu modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ewangelizacyjnej: „Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności...

Czytaj więcej

Konferencja "Oblicza i wyzwania imigracji w Polsce"

Wszystkich z Lublina serdecznie zapraszamy na Konferencję z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy na KULu w najbliższy poniedziałek. Jedną z prelegentem będzie s. Barbara Olejnik rscj, pracująca obecnie w...

Czytaj więcej

Kolęda bez granic

Caritas Polska nagrało wyjątkową kolędę, która kieruje nasze oczy w stronę miejsc, gdzie dziś rodzi się Jezus, a my Go nie dostrzegamy.          

Czytaj więcej

Solidarność papieża z migrantami

Dnia 18 grudnia 2016 r Papież Franciszek wyraził solidarność z migrantami i podziękował wszystkim, którzy im pomagają. Uczynił to w związku z obchodzonym ,18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów, który został ustanowiony...

Czytaj więcej

Papież zachęca do modlitwy w intencji Syrii

Ojciec Święty Franciszek za pośrednictwem wideoprzesłania z okazji podjętej przez Caritas Internationalis kampanii na rzecz pokoju w Syrii zaapelował dziś o położnie kresu działaniom wojennym. „Zachęcam do modlitwy o pokój...

Czytaj więcej

Festiwal filmów o prawach człowieka

W  Warszawie, w dniach 9 - 14 grudnia 2016 odbywa się 16 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Docks, prezentujący filmy dokumentalne dotyczące praw człowieka. Wstęp bezpłatny. Festiwalowi towarzyszą prelekcje dotyczące powyższego...

Czytaj więcej

Intencje papieska na grudzień 2016

  Intencja ogólna: „Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy”.  Intencja ewangelizacyjna: „Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością...

Czytaj więcej

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA