Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Czuwanie rozpoczęło się Eucharystią, którą celebrował i wygłosił homilię ks. bp Grzegorz Ryś. Najbardziej poruszyła mnie zachęta biskupa do osobistego rachunku sumienia, co robię aby przeciwdziałać handlowi ludźmi.

Godzina GŁOSU, który chce być usłyszany. To był czas na wysłuchanie świadectw i historii osób, które stały się ofiarami różnych współczesnych form niewolnictwa: pracy niewolniczej, wykorzystania w prostytucji i seksbiznesie, zmuszania do żebractwa i popełniania przestępstw. Te historie pobudzały nas do refleksji i zasłuchania się w krzyk tak wielu innych kobiet, mężczyzn i dzieci, których dramaty nigdy nie zostaną wysłuchane i nie ujrzą światła dziennego – z powodu lęku, wstydu, braku możliwości obrony swoich praw i innych przeszkód, czasem nawet z powodu śmierci. Refleksji towarzyszyły głębokie dźwięki instrumentu marimby. Po każdym świadectwie nastąpiła modlitwa wstawiennicza za osoby doświadczające różnego typu zniewolenia i wykorzystania. Godzinę głosu zakończyło wystąpienie s. Anny Bałchan. Podzieliła się ona swoim wieloletnim doświadczeniem pracy z kobietami zranionymi handlem ludźmi, ofiarami prostytucji i przemocy. Siostra Anna prowadzi Stowarzyszenie PoMOC.

W świecie 25 mln ludzi jest ofiarami tego procederu. Mocniej dotarło do mojej świadomości, że te osoby żyją w Polsce i w ten sposób ten dramat też mnie dotyczy, mnie porusza i wzywa.

Została też skierowana do uczestników czuwania zachęta do gestu solidarności - konkretnej odpowiedzi na dramat naszych braci i sióstr. Jest to propozycja pewnego rodzaju adopcji duchowej i zapewnienia o naszej łączności i wsparciu osób, które choć wyzwolone z niewoli, przechodzą pełen zmagań proces zdrowienia i powrotu do życia. Symbolem są opaski z imieniem osoby modlącej się, które zostaną przekazane do domów chronionych dla ofiar handlu ludźmi; m.in. w Polsce, w Niemczech, w Rumunii, w Albanii, we Włoszech, w Kenii. Drugą opaskę z napisem „PAMIĘTAM” otrzymuje osoba, która podejmuje się duchowej adopcji.

Przy wyjściu z kościoła wolontariusze rozdawali List osoby ocalonej, który ma stać się pytaniem skierowanym do każdej z nas.

Więcej informacji o Sieci Bakhita znajdziecie na stronie http://www.siecbakhita.com/ Opisana jest działalność sieci, a także zamieszczone jest raport dotyczący handlu ludźmi w Polsce i w świecie, materiały edukacyjne, modlitwy.

 

Violetta Zając rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA