Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 SYTUACJA NA FILIPINACH

Zagranicznym turystom Filipiny mogą się jawić jako przyrodniczy raj na ziemi i szybko rozwijające się, demokratyczne państwo. Stabilność makroekonomiczna przyciąga inwestorów a wzrost gospodarczy w ostatnich latach wyniósł ok. 6%. Mimo tych wskaźników rozwoju, Filipiny pozostają krajem biednym, skorumpowanym i - w wielu podstawowych obszarach - niewydolnym. Tamtejsza demokracja stanowi mutację państwa kolonialnego, w którym zasoby od wieków pozostają w rękach bogatych klanów kontrolujących i często eksploatujących resztę społeczeństwa. Trzy czwarte owoców ostatniego wzrostu gospodarczego zostało skonsumowane przez zaledwie 40 rodzin, podczas gdy połowa Filipińczyków – czyli około 50 milionów - żyje w nędzy.


Wielu ubogich bez pomocy z zewnątrz, nie będzie w stanie zmienić swojej sytuacji. Jedną z głównych przyczyn jest to, że bieda często uniemożliwia wykształcenie i zdobycie godnie płatnej pracy. Wprawdzie edukacja na poziomie podstawowym i średnim jest na Filipinach bezpłatna, jednakże zaledwie jedna trzecia dzieci w wieku od trzech do pięciu lat ma dostęp do edukacji przedszkolnej, która ułatwia rozwój umiejętności społecznych i adaptację na dalszych etapach nauki. W rezultacie jedno na pięć dzieci nie ukończy nawet trzech klas szkoły podstawowej, często pozostając przez całe życie analfabetami. Bez wykształcenia Filipińczycy najczęściej są bezrobotni lub pracują w warunkach wyzysku i nadal żyją w nędzy. Nie mając perspektyw na zmianę, są narażeni na narkomanię (ok. 3 miliony Filipińczyków jest uzależnionych), prostytucję (ok. 10% Filipinek ma przynajmniej jeden epizod prostytucji w swoim życiu), przestępczość, handel żywym towarem, korupcję. Blisko 10% Filipińczyków wybiera emigrację zarobkową, która jednak wiąże się z długoterminową separacją i rozbiciem rodziny. Dodatkowym obciążeniem jest powracająca wojna domowa oraz klęski żywiołowe, które regularnie nawiedzają Filipiny (m.in. około 20 tajfunów rocznie). Ubodzy są wobec nich szczególnie bezbronni – często tracą w nich resztki dobytku i bliskich.

JAK MOŻEMY POMÓC FILIPIŃCZYKOM?

Najkorzystniej jest wspierać finansowo sprawdzone organizacje, które działają na Filipinach i znają potrzeby oraz mentalność ich mieszkańców. Jedną z takich organizacji tworzą Siostry ze Zgromadzenia Sacre Coeur (Najświętszego Serca Jezusa), które pomagają ubogim zamieszkującym na wyspie Samar walczyć z biedą i jej skutkami. Na zakupionej tam ziemi założyły gospodarstwo, które nazwały Sophie's Farm, i powołały fundację SHIFT (Sacred Heart Institute for Transformative Education). Fundacja prowadzi wiele projektów, w ramach których wsparcie dostają dorośli, młodzież i małe dzieci. Jednym z projektów jest centrum edukacyjne – SHLC (Sacred Heart Learning Center) oferujące zajęcia przedszkolne dla dzieci w wieku od 3-5 lat i wsparcie dla ich rodziców. Dorośli mogą otrzymać tam pomoc w utrzymaniu rodziny jak i wypełnianiu podstawowych ról wobec potomstwa - jako pierwotnych opiekunów i nauczycieli.

KONKRETNA PROPOZYCJA

W bieżącym roku szkolnym, siostry przyjęły 41 dzieci. Ich rodzice w większości płacą mniej niż 10 procent czesnego. Reszta wymaga dotacji. W ramach projektu – poza kosztami wynagrodzeń dla nauczycieli, materiałów edukacyjnych itp. - potrzebne są m.in. pieniądze na jedzenie dla dzieci, mimo iż zajęcia trwają każdego dnia nie dłużej niż trzy godziny. To ważne, ponieważ dzieci pochodzące z ubogich rodzin często są niedożywione, co znacząco odbija się na ich zdrowiu i utrudnia im rozwój oraz uczenie się. Siostry starają się zapewnić każdemu dziecku trzy specjalne posiłki w ciągu pięciu dni zajęć, których koszt to dwa dolary na tydzień. Rozpoczynając wsparcie edukacji przedszkolnej małych Filipińczyków, chcemy najpierw sfinansować ich dożywianie. Mamy nadzieję, że z czasem nasze możliwości pomocy będą rosły.


Polski nr konta Sióstr Sacre Coeur na ten cel :
04124011251111001074799678 (BANK PEKAO S. A.)
Prowincja Zgromadzenia Najśw. Serca Jezusa,
ul. Puchaczy 16,
02- 837 Warszawa

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA