Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Zapraszamy do duchowego przygotowania do IV Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzimy 8 lutego we wspomnienie św. Bakhity. 


DZIE
Ń PIERWSZY
Święta Bakhito, Ty jako dziecko byłaś porwana i sprzedana.  Ze strachu i traumatycznych przeżyć, zapomniałaś nawet własnego imienia. 

Oddajemy Ci dzieci zabrane od swoich rodzin i brutalnie wykorzystywane. Niech skończy się ich niewolniczy los, niech zostanie im przywrócone dzieciństwo i radość. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ DRUGI

Święta Bakhito, Ty wiesz, co znaczy być niewolnikiem – nie mieć praw, być bitym, upokarzanym, traktowanym gorzej niż rzecz.

Oddajemy Ci wszystkie ofiary handlu – ludzi oszukiwanych, dręczonych, wykorzystywanych, doznających przemocy. Niech odzyskają wolność i utraconą godność. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ TRZECI

Święta Bakhito, Ty pomimo okrucieństw, które Ci wyrządzili handlarze umiałaś przebaczyć i modlić się za swoich oprawców.

Oddajemy Ci sprawców cierpienia, którzy ogarnięci egoizmem, żądzą zysku i nieuporządkowanych zachcianek, wykorzystują ubóstwo, słabości i trudne położenie innych. Daj im opamiętanie, by otworzyli się na łaskę nawrócenia i zadośćuczynienia. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

 DZIEŃ CZWARTY

Święta Bakhito, w wyniku zadanych Ci ran, całe twoje ciało było pokryte bliznami. Doświadczyłaś ogromnego bólu.

Oddajemy Ci wszystkie ofiary tortur. Niech uzdrawiająca moc Ducha Świętego spłynie na ich rany, by odzyskali zdrowie duszy i ciała. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ PIĄTY

Święta Bakhito, mimo ciemności i dramatów przez które przechodziłaś, potrafiłaś dostrzec piękno świata i stworzenia. To dało Ci przeczucie, że Bóg istnieje.

Wstawiaj się za nami, kiedy czujemy się bezradni wobec ogromu cierpienia, które zalewa świat. Daj nam oczy wiary. Niech zło nie przesłania nam dobra. MÓDL SIĘ ZA NAMI…

 

DZIEŃ SZÓSTY

Święta Bakhito, kiedy dane Ci było poznać Boga żywego, byłaś bardzo wdzięczna za ten dar. Zapragnęłaś oddać się cała Bogu i nigdy nie przestałaś ufać Jego dobroci.

Oddajemy Ci wszystkich, którzy z powodu doznanych krzywd zwątpili w miłującą obecność Boga i Jego troskę o nas. Niech doświadczenie ludzkiej pomocy i dobra, przywróci im wiarę w czułą miłość Boga, która ma moc uzdrowić każde połamane życie. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ SIÓDMY

Święta Bakhito, wszystkie trudy i cierpienia, przez które przeszłaś, nie zamknęły Cię w zgorzknieniu i beznadziei. Przeciwnie, stałaś się wrażliwa i współczująca wobec ludzkiej biedy. Dla każdego miałaś ciepły uśmiech.

Oddajemy Ci wszystkich, którzy zmagają się, aby odzyskać odebrane im „normalne” życie i godność. Oddajemy Ci także tych, którzy towarzyszą osobom ocalonym w ich powrocie do pełni życia.
MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ ÓSMY

Święta Bakhito, w ostatnich dniach bolesnej choroby przeżyłaś nawrót traumy
i błagałaś o zdjęcie ciężkich łańcuchów krępujących Twoje ciało.

Oddajemy Ci migrantów i uchodźców, którzy uciekając przed różnymi zagrożeniami trafili w ręce handlarzy ludźmi. Zostali ograbieni z nadziei, a w zamian nałożono na nich „kajdany” współczesnych niewolników. Niech w Bogu dnajdą wybawienie i moc. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Święta Bakhito, chwilę przed śmiercią przyzywałaś Maryję i powierzyłaś się Jej opiece.

Wyproś umierającym w niewoli, z wyczerpania i wyniszczenia, wszystkim pozbawionym pomocy i nadziei, łaskę doświadczenia bliskości Maryi w chwili śmierci. Niech Matka Boża pocieszy ich i odda w miłujące ramiona Boga Ojca. MÓDL SIĘ ZA NIMI…

 

Każdy dzień Nowenny kończymy modlitwą:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat
Walki z Handlem Lud
źmi ustanowiony przez Papieża Franciszka.

Święta Bakhito, wypraszaj u Dobrego Boga łaski dla każdego z nas i dla całego świata, byśmy nie byli obojętni i nie zapominali o naszych zniewolonych braciach i siostrach. Prosimy o światło i odwagę w walce z niewolnictwem, które jest obok nas i w nas. Prosimy, aby nasz świat był wolny od wszelkich form niewolnictwa. Amen

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA