Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Aby odpowiedzialni za zarządzanie gospodarką światową znaleźli odwagę do powiedzenia „nie” gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

O potrzebie odrzucenia modelu gospodarki, który wyklucza i umiejętności otwierania nowych dróg przypomniał Papież w intencji modlitewnej na kwiecień. Franciszek podkreśla, że gospodarka nie może kierować się tylko kryterium opłacalności, ale powinna na pierwszym miejscu stawiać osobę ludzką, by umożliwić jej godną pracę. 

 Gospodarka nie może dążyć tylko do wzrostu opłacalności, ograniczając rynek pracy i tworząc w ten sposób nowych wykluczonych. Powinna iść drogą przedsiębiorców, polityków, myślicieli i podmiotów społecznych, którzy na pierwszym miejscu stawiają osobę ludzką i robią wszystko, co możliwe, aby stwarzać możliwości godnej pracy. Podnieśmy wspólnie nasz głos, aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucić gospodarkę wykluczającą i potrafili otwierać nowe drogi” – powiedział Ojciec Święty.

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA