Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Intencja ewangelizacyjna:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii.

Dlaczego w 2019 roku wyznaczono takie intencje?

Generalnie to, jakie intencje papieskie są wyznaczone na dany rok, i jakie są też w 2019 roku, zależy od tego, co się dzieje na świecie i w jakim kierunku zmierza ludzkość. Ojciec Święty pielgrzymując po różnych miejscach, spotykając się też z różnymi ludźmi na audiencjach, określa które intencje najlepiej odpowiedzą na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata.

W jakim kluczu są one publikowane?

Zarówno w 2019, jak i poprzednich latach, występują dwa rodzaje intencji papieskich: ewangelizacyjna i powszechna. Zazwyczaj występują one na zmianę, w jednym miesiącu jedna, w następnym druga, jednak nie jest to stałą regułą. Normą jest jedna intencja miesięcznie, jednak może się zdarzyć – na drodze wyjątku – że Ojciec Święty doda drugą intencję. Wówczas odnosi się ona do naglących aktualnych wydarzeń na świecie, np. klęski żywiołowe. Podanie drugiej intencji jest również – oprócz modlitwy – motywacją do niesienia pomocy tym osobom, których dana trudna sytuacja dotyczy.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA