Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

1 lipca 2019 r

 

Drogie Siostry, Współpracownicy i Partnerzy w Misji!

Przedstawicielka ONZ-NGO i Międzynarodowa Komisja JPIC przesyłają pozdrowienia!

Otrzymaliście już dokument JPIC pt. „Być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie”. Teraz chcemy wdrażać go w życie i wspólnie iść naprzód. (Zapraszamy też do obejrzenia prezentacji PPT, w której znajdziecie skrót dokumentu)

Międzynarodowy proces JPIC w Zgromadzeniu i wynikające z niego spotkanie JPIC na Filipinach w listopadzie 2018 r. przynagliły nas do kontynuowania wezwania Kapituły Generalnej 2016 r, aby być i działać jako Jedno Ciało. Oznacza to między innymi praktykowanie większej wzajemnej komunikacji i współpracy pomiędzy poziomem lokalnym a międzynarodowym. Ponadto chcemy odpowiedzieć na naglące wołanie cierpiących ludzi oraz Ziemi, które domaga się zaangażowania na rzecz troski o nasz wspólny dom (por. Laudato Si). Podchodzimy poważnie do tych wezwań. W jaki sposób?

Jedną z konkretnych odpowiedzi na powyższe wezwania jest nowa współpraca między Kontynentalną Siecią Edukacji Popularnej a naszą przedstawicielką ONZ-NGO, przy wsparciu naszej międzynarodowej koordynatorki JPIC. Współpracujemy między sobą oraz z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami. Chcemy promować świadomość i działania, aby troszczyć się bardziej odpowiedzialnie i świadomie o nasz wspólny dom. Jak wygląda nasza współpraca?

Kontynentalna Sieć Edukacji Popularnej i przedstawicielka ONZ-NGO ułatwią nam edukację i działanie jako Jedno Ciało, nawiązując do kilku międzynarodowych wydarzeń związanych z troską o nasz wspólny dom. Nadchodzące międzynarodowe wydarzenia to:

 1. „Czas dla Stworzenia” celebrowany przez chrześcijan wszystkich wyznań: 1 września - 4 października 2019r.
 2. Szczyt klimatyczny ONZ, Nowy Jork: 23 września 2019 r.
 3. Synod Biskupów dla Amazonii, Rzym: 6 - 27 października 2019 r.
 4. Konferencja dotycząca zmian klimatycznych w Santiago, Chile: 2 - 13 grudnia 2019 r.

Konkretna edukacja i działania organizowane przez Kontynentalną Sieć Edukacji Popularnej
oraz przedstawicielkę ONZ-NGO, przy wsparciu Międzynarodowej Koordynatorki JPIC to:

 1. Modlitwa oraz refleksja przygotowana i rozpowszechniona w całym Zgromadzeniu w ramach „Czasu dla Stworzenia”.
 2. Przedstawicielka ONZ-NGO będzie obecna podczas szczytu klimatycznego ONZ i przedstawi sprawozdanie Zgromadzeniu.
 3. Przedstawicielka ONZ-NGO i Międzynarodowa Koordynatorka JPIC będą przekazywać Zgromadzeniu aktualne informacje z Synodu Biskupów dla Amazonii.
 4. Kontynentalna Sieć Edukacji Popularnej spotka się w Santiago w Chile podczas Konferencji dotyczącej zmian klimatu.
 5. Tematem spotkania Kontynentalnej Sieci Edukacji Popularnej będzie troska o nasz wspólny dom.
  • Kontynentalna Sieć Edukacji Popularnej będzie współpracować z lokalnymi
   i międzynarodowymi partnerami w organizowaniu imprez towarzyszących dla chętnych podczas Konferencji dotyczącej zmian klimatu w Santiago.
  • Kolejne kroki dla Zgromadzenia na wszystkich poziomach, aby bardziej odpowiedzialnie
   i świadomie troszczyć się o nasz wspólny dom.

List z Watykanu z 24 maja 2019 r. z okazji 4 rocznicy encykliki Laudato Sinapomina nas, abyśmy uznali rzeczywistość realnego progu, który osiągnęliśmy z powodu zmian klimatycznych. Jakkolwiek, reagowanie na realne zmiany w świecie stworzonym jest obowiązkiem moralnym i religijnym, to jednak nasza odpowiedź nie jest reakcją na twarde dane naukowe, ale wynika z naszego stosunku do Ziemi, do ludzi ubogich i do młodzieży, która chce mieć przyszłość. Każdy z nas ma coś do zrobienia i mamy taką nadzieję, że współpraca w Zgromadzeniu pomoże nam indywidualnie i zbiorowo wywiązać się z tego.

 

Z góry dziękujemy za wsparcie i modlitwę.

Z miłością i nadzieją,

UN-NGO Koordynatorka
Międzynarodowa Koordynatorka JPIC

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA