Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

W miesiącu maju Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”. Diakoni uczestniczą w szczególny sposób w misji i łasce Chrystusa. Nie są kapłanami drugiej kategorii, ale osobami oddanymi służbie Słowu i ubogim.

„Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną – podkreślił Ojciec Święty. – Są oddani służbie ubogim, którzy noszą w sobie oblicze Chrystusa cierpiącego. Są strażnikami służby w Kościele. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa oraz ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.“

  

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA