Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.

 

Adwent 2020, Tydzień 1

Czytania na pierwszą niedzielę Adwentu:

Izajasz 64:16B-17, 19B; 64: 2-7//1Koryntian 1: 3-9 /Marek13: 33-37
 
zachęcają nas do refleksji nad kruchością naszej ludzkiej i globalnej sytuacji - na różne sposoby można to konkretnie dostrzec w naszym świecie, naszym kraju, naszych  rodzinach, i relacjach, a także w naszym osobistym życiu.


Wszyscy byliśmy nieczyści, a wszystkie nasze dobre czyny jak brudne pranie. Wszyscy upadliśmy jak liście, a nasze zbrodnie powiały nas jak wiatr. Księga Izajasza 64: 5 Biblia Jerozolimska


W MODLITWIE NAZYWAM I UZNAJĘ TE „ZRANIONE” RZECZYWISTOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI KTÓRE WPŁYWAJĄ NA MNIE OSOBIŚCIE, BEZPOŚREDNIO LUB WPŁYWAJĄ NA MOJE ŻYCIE.

Ewangelia Marka zachęca nas do „czuwania”!

CO OZNACZA „CZUWANIE” W MOIM KONTEKŚCIE?

DO CZEGO JESTEM WEZWANA, BY „CZUWAĆ” W MOIM TU I TERAZ?


W naszym dokumencie JPIC, „Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i poranionym świecie” (s. 15), stwierdzamy, że oprócz uświadomienia sobie sytuacji, które wzywają do sprawiedliwości, pokoju i integralności Stworzenia: „…niezbędne jest być wyedukowanym i edukować innych...o tym, w jaki sposób my same możemy przyczyniać się, choć w niezamierzony sposób, do budowania tych struktur, które chcemy  przemieniać”.

JAKI BYŁ MÓJ OSOBISTY, NAWET NIEŚWIADOMY UDZIAŁ W „ZRANIONYCH” RZECZYWISTOŚCIACH, KTÓRE ROZPOZNAŁEM W CZASIE MOJEJ MODLITWY?

W JAKI SPOSÓB WSPIERAŁEM NIEŚWIADOMIE NIESPRAWIEDLIWE SYTUACJE?

W JAKI SPOSÓB SPOWODOWAŁEM PODZIAŁ I ROZDZIAŁ W RODZINIE, SPOŁECZNOŚCI LUB W MIEJSCU PRACY?

JAK OSŁABIAŁEM SWOJĄ TROSKĘ O ZIEMIĘ,  OKAZYWANIE WSPÓŁCZUCIA I SOLIDARNOŚCI Z TYMI, KTÓRZY CIERPIĄ?


Z pokornym i skruszonym sercem prosimy o przebaczenie i miłosierdzie; i ufamy, że Bóg, który jest Garncarzem, nie opuści nas, gliny, dzieła rąk Bożych (Izajasz 64: 7).

Wierzymy, jak stwierdza dokument „Być ambasadorami...że: „Rozpoznanie naszego współudziału w systemach, które ranią, pomniejszają i ignorują innych i naszą ziemię, jest oznaką naszej zdolności do odpowiedzi na wezwanie Boga w nowy sposób - siły w obliczu słabości”.


W tym pierwszym tygodniu Adwentu, chociaż ogranicza nas obecna pandemia, podzielmy się łaską Bożego miłosierdzia, które otrzymaliśmy, udzielając komuś wsparcia (poza naszym zwykłym kręgiem pracy lub duszpasterstwem), kto może potrzebować życzliwości i współczucia. Oto kilka konkretnych sugestii:

  • Skontaktuj się bezpośrednio z osobą (przez e-mail, WhatsApp, Zoom lub list wysłany pocztą), która może potrzebować wsparcia, obecności lub współczucia.
  • Wyraź konkretnie swoją solidarność, wysyłając pomoc lub wkład do jednej lub kilku osób (lub grup), które mogą jej potrzebować.
  • Może zrobić przypadkowy gest życzliwości.
  • Albo zrób gest współczucia, który może zainspirować modlitwą adwentową.

W tym duchu NADZIEI zapalamy naszą pierwszą świecę adwentową, ponownie ufając:

 „Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”.1 Koryntian 1: 9 Biblia Jerozolimska

Dziękujemy Joy Luz RSCJ za tę modlitwę -refleksję 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA