Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.

 

Adwent 2020, Tydzień 3

 

Czytania trzeciej Niedzieli Adwentu: Iz 61.1-2a, 10-11, 1 Tes 5. 16-24, J.1.6-8, 19-28

zapraszają nas do radowania się z przyjścia naszego Boga.
Gdy obecnie znajdujemy się w globalnej pandemii, narastających konfliktach, biedzie, katastrofach klimatycznych, rasizmie i innych formach niesprawiedliwości, nasze czytania opisują świat w którym pokładamy nadzieję. Jesteśmy wezwani do udziału w tworzeniu tego alternatywnego świata, który nadejdzie, gdy będziemy żyć Bogiem.

„Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. …
Bo jak ziemia wydaje plony  i jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec
wszystkich narodów! „  (Iz.61. 1, 11)

 

Komentarz do czytań opublikowany online przez Le Bureau de Maryknoll pour les Préoccupations Mondiales zaprasza nas do przeżywania III Niedzieli Adwentu jako wezwania do ekologicznego nawrócenia. Zachęca, abyśmy dostrzegli, że nasz dobrobyt ziemski, duchowy i socjalny stanowią jedno. Natomiast pierwsze czytanie zaprasza do ogrodu  i czerpania z niego inspiracji, które pomogą nam zbudować inny świat.

NA MODLITWIE POKORNIE WEJDĘ DO „OGRODU”,
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O MISJI, KRÓRĄ OBECNIE PEŁNIĘ.
OTWORZĘ MÓJ UMYSŁ I SERCE, ABY DOŚWIADCZYĆ RADOŚCI W NADZIEI
ŻE BÓG PRZYJDZIE DO MNIE W „OGRODZIE”.

Ewangelia według św. Jana jest wezwaniem do radości, ponieważ TEN, na którego czekamy, jest wśród nas!

                          „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
                           a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.”

W MOIM KONTEKŚCIE, KTO PRAGNIE BYĆ ROZPOZNANYM?

W dokumencie  JPIC „Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i poranionym świecie” dostrzegamy radość płynącą z nadziei na lepszy świat. Jesteśmy wezwani do „troski o nasz wspólny dom”, a nasze pragnienie  przemiany doznaje pociechy, gdy papież Franciszek mówi: „Niech nasze zmagania i troska o tę planetę nie odbierają radości nadziei.” (Laudato Si #244) W tym samym dokumencie zadajemy sobie pytania, które możemy sobie postawić i zabrać do naszego „OGRODU” podczas trzeciego tygodnia Adwentu:

  • Czy z nadzieją oczekuję na spełnienie obietnic Bożych? Że możni tego świata będą upokorzeni, a krzyk i udręki Ziemi oraz ludzi zostaną wysłuchane?
  • Czy nie tracę nadziei i pokładam ufność w Bogu na modlitwie, w rozmowach i misji?
  • Czy wierzę, że nasze konkretne zaangażowania pomogą cierpiącym i przyczynią się do odbudowy ich życia?
  • Czy mam nadzieję, że analizowanie sytuacji i podejmowanie działań przyczynią się do ograniczenia cierpień?

Z Maryją bądźmy pełni nadziei :

"Wielbi dusza moja Pana,  i raduje się duch mój  w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,  oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię -  a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych co się Go boją. Głodnych nasyca , a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za swoim sługą Izraelem pomny na swe miłosierdzie.” (Łk.1.46-54)

 

W tym trzecim tygodniu Adwentu, chociaż jesteśmy ograniczeni obecną pandemią i świadomi rozdarcia w świecie, napełniajmy się radością i ufajmy, Pan jest wśród nas, On nam błogosławi, a wszystkie Jego obietnice się spełnią.

Oto dwie konkretne sugestie dotyczące praktykowania nadziei z radością:

- czy jest ktoś wokół nas, kto nie doświadcza w sercu radości płynącej z kontaktów ze  światem przyrody? Na przykład zobaczyć kwiatek w moim pokoju, spacerować po lesie, kąpać się w oceanie, podziwiać ogród.

- zaproponuj „sąsiadowi” spojrzenie na świat przyrody, posłuchajcie wspólnie czego uczy was świat przyrody o Bożej wizji świata opartego na sprawiedliwości i chwale.

- podziel się swoją radością z kimś bliskim.

 

W duchu RADOŚCI zapalamy trzecią świecę adwentową przekonani, że „Pan Bóg sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów”  (Iz.61.11)

 

Dziękujemy Sheila Smith rscj za tę modlitwę -refleksję 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA