Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i zranionym świecie.

 

Adwent 2020, Tydzień 4

 

Czytania czwartej Niedzieli Adwentu:
2Sm 7.1-5, 8b-12, 14a, 16
Rz. 16. 25-27,     
Łk.1.26-38
 

zapraszają nas do refleksji nad sercem otwartym na spotkanie, przemianę siebie, naszych relacji i naszego świata. Król rzekł do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie.”   2Sm 7,2                  

NA MODLITWIE PRZYPOMINAMY SOBIE, ŻE BÓG NIE KRYJE SIĘ
ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI, ALE MIESZKA POŚRÓD NAS
PROŚMY W TEJ MODLITWIE, ABYŚMY STALI SIĘ OTWARCI NA
RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO ŻYCIA I ŚWIATA

 

Ewangelia według św. Łukasza mówi nam o „FIAT” Maryi, czyli jej „TAK” powiedziane Bogu.
„Do starego znużonego stworzenia wkradło się coś nowego.” (Maria Boulding OSB, The Coming of God,cytowane w Give Us This Day grudzień 2020)

 

W „Być ambasadorami nadziei w naszym błogosławionym i poranionym świecie” czytamy:

„Pojmowanie JPIC jako dzieła Ducha Bożego rodzi się z doświadczenia osobistej przemiany, która wcześniej wydawała się niemożliwa. ”(s. 13).

CZY OSTATNIO DOŚWIADCZAŁAM  „CZEGOŚ NOWEGO” -  CZYM TO JEST DLA MNIE?
CZY PRZEŻYWAŁAM JAKIEŚ DOŚWIADCZENIE PRZEMIENIAJĄCE?
CZY WCZEŚNIEJ WYDAWAŁO MI SIĘ TO MOŻLIWE?
CZY OTWARTOŚĆ SERCA MARYI, MOŻE BYĆ PROJEKTEM BUDOWANIA POKOJU W ŚWIECIE?

 

W encyklice „Fratelli Tutti” papież Franciszek nawiązując do przypowieści o Dobrym Samarytaninie mówi: … (to spotkanie) … „demaskuje wszelkie manipulacje ideologiczne, abyśmy mogli poszerzyć nasz krąg, abyśmy mogli nadać naszej zdolności do miłowania wymiar uniwersalny, zdolny do przekraczania wszelkich uprzedzeń, wszelkich barier historycznych czy kulturowych, wszelkich nikczemnych korzyści.”  {FT 83}

CZY JESTEŚMY ZDOLNI OKAZYWAĆ MIŁOŚĆ PRZEKRACZAJĄC WSZELKIE UPRZEDZENIA, BARIERY HISTORYCZNE, KULTUROWE ORAZ NIEGODZIWE KORZYŚCI?

 

W tym czwartym tygodniu Adwentu poruszy nas nadzieja, która może wywołać w nas małe zaangażowanie. Oto kilka sugestii:
- stwórz własne schronienie dla oczekiwanego Dzieciątka Jezus
- wymień wszystkich (w tym nas samych), którzy mogliby być „więźniami ciemności ” w Antyfonie „O” z 20 grudnia: „O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz a nikt nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w cieniu śmierci.”
-
pomódl się o miłość i wsparcie dla tych, którzy cierpią, chorują na COVID-19 i ofiary pandemii, za tych, którzy się nimi opiekują
- rozpoznaj w swoim życiu przemieniające spotkanie, które przyszło od lub do kogo – doprowadzając do otwartości serca i większej zdolności kochania.

W duchu MIŁOŚCI zapalamy czwartą świecę adwentową:

„Niech stanie się według Twego słowa.”. (Łk 7:38) 

 

Dziękujemy Anne Corry rscj za tę modlitwę -refleksję 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA