Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wstęp

Świat nasz znajduje się w historycznym, pełnym paradoksów momencie. Oferuje on wiele możliwości, ale jest też naznaczony nierównościami, cierpieniem i przemocą. Jako jego mieszkańcy, jesteśmy więc obywatelami świata, który jest poraniony i błogosławiony zarazem. Głęboko dotyka nas krzyk ubogich i cierpienie Ziemi. Pragniemy troszczyć się o „nasz wspólny dom” – przeciwdziałając niesprawiedliwości, budując pokojowe relacje i chroniąc naszą planetę (Być ambasadorem...str.3).

Globalna tragedia, jaką jest pandemia Covid-19, obudziła na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim. Pamiętamy, że nikt nie ocala się sam, że można się ocalić tylko razem (...)„burza odsłania naszą słabość i obnaża fałszywe i zbędne pewniki, z którymi tworzyliśmy nasze plany, projekty, zwyczaje i priorytety (...) odsłania się na nowo owa (błogosławiona) wspólna przynależność, od której nie możemy się uchylić – przynależność jako bracia” (FT 32).

W Wielkim Poście oddajemy do Waszych rąk rozważania przygotowane w oparciu o niedzielną liturgię słowa, fragmenty encykliki papieża Franciszka Fratteli Tutti oraz dokumentu Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa „Być ambasadorem nadziei w błogosławionym i zranionym świecie”. W każdą sobotę Wielkiego Postu otrzymacie nową część rozważań. Zapraszamy do osobistej i wspólnej refleksji i modlitwy w Waszych rodzinach i wspólnotach.


Komisja Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia
Urszula Ciołek RSCJ, Maria Pociask RSCJ, Violetta Zając RSCJ

Modlitwa do DUCHA ŚWIĘTEGO


Duchu Święty, Rzeźbiarzu naszego „ja”,
odtwarzaj w nas wciąż na nowo Chrystusa.
Spraw, abyśmy mieli świętą cześć dla własnych dusz i dla dusz innych ludzi.
Spraw, abyśmy nigdy nie popsuli piękności własnej ani cudzej duszy.
Daj nam dar bojaźni, który zachowa od złych czynów, a pomoże szerzyć dobro,
jakie Twoim Tchnieniem chcesz rozlewać w świecie.

Amen.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA