Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jesteśmy dziś zaproszeni, aby modlić się o POKÓJ.

Pixabay.com


To zmartwychwstały Jezus powiedział uczniom : «Pokój wam » ...". J 20,20.

Prośmy Jezusa, aby udzielił nam Daru Pokoju, dla nas samych, dla naszych rodzin, w naszych miejscach pracy i apostolstwa, w naszych wspólnotach, w naszym kraju i w innych sytuacjach.
Nie przepuśćmy też tej okazji, by zobaczyć, czy nasze codzienne postawy są ukierunkowane na budowanie POKOJU. W tym momencie Jezus w sposób szczególny nas zaprasza, abyśmy byli «BUDOWNICZYMI POKOJU» i pracowali dla innego, możliwego świata – różnego od tego.

Nasze ludy, ziemia cała, podnoszą krzyk i wołają o POKÓJ !!! Razem zapewnijmy przestrzeń, ekipy i komisje, różne grupy w naszych szkolnych instytucjach, grupy młodzieżowe i misyjne, Rodzina Sacré Coeur i wspólnoty rscj, prośmy Jezusa o POKÓJ.

Papież Franciszek w posłaniu na Światowy Dzień Pokoju jako jeden z pięciu kluczowych punktów wymienia :

POKÓJ, DROGĄ POJEDNANIA W KOMUNII SIÓSTR I BRACI.

Chodzi o to, by odpowiedzieć na wezwanie Boga skierowane do nas przez proroków, aby odrzucić pragnienie dominacji nad innymi, a nauczyć się odnosić się do siebie wzajemnie jak do osób, dzieci Bożych, jak do sióstr i braci.

Powinniśmy patrzeć na bliźniego jak na obietnicę w nim ukrytą, a nie katalogować go według tego, co mówi lub czyni. Droga pojednania pozwala nam znaleźć w głębi naszych serc siłę przebaczenia, zdolność wzajemnego rozpoznania się jako bracia i siostry.

Te stwierdzenia powinny także się odnieść do dziedziny ekonomii i polityki, ponieważ pokój wiąże się ze wszystkim; nie zdoła się go osiągnąć bez bardziej sprawiedliwego systemu ekonomicznego.
Dokument :”Być ambasadorami nadziei w błogosławionym i poranionym świecie” mówi:

Słysząc i reagując na krzyk ubogich oraz poranionej Ziemi, dostrzegamy skutki nieograniczonej władzy, zwłaszcza wtedy, gdy jest ona napędzana chciwością, chęcią dominacji i bezdusznej obojętności. Stając po stronie słabych i prześladowanych, podejmując wysiłki na rzecz zmiany struktur w kontekście lokalnym i globalnym, opowiadając się za bardziej sprawiedliwym, humanitarnym społeczeństwem i równowagą ekologiczną w świecie, stajemy w obliczu faktu, że władza bez sprawiedliwości niesie ze sobą zniszczenie i śmierć. Władza sprawowana bez wzajemności, staje się narzędziem dominacji i opresji. Władza, która nie dba o pokój i nie ma względu na integralność dzieła stworzonego jest okrutna i brutalna oraz szkodzi zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.


Chwila modlitwy

Przygotowujemy ołtarzyk z obrazem Serca Jezusa, naszej Matki, Najświętszej Panny, świętej Magdaleny Zofii i Filipiny Duchesne, zapalamy świecę.

Słuchamy śpiewu: Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju...

Wymieniamy sytuacje, które wołają o pokój.

Wspominamy ziemię, przyrodę, rodziny, które straciły swych bliskich w czasie pandemii, Afganistan, w szczególności dziewczęta i kobiety, naród na Haiti, sytuację migrantów, granice, głód, gwałty zadawane kobietom, dzieci zdeprawowane seksualnie, brak pracy, bezrobocie, kraje naznaczone wojną, inne sytuacje.

Możemy je napisać na kartakach różnego kształtu i koloru, odczytujemy je i umieszczamy na ołtarzu. Dzielimy się tym, co sprawia nam ból, i tym, co wydaje nam się, że jesteśmy przyczyną tej sytuacji.

Odczytanie Ewangelii św. Jana : J 13,1-18. « Jezus zaprasza nas, abyśmy umywały nogi jedni drugim ».

W ogrodzie Getsemani, Serrana PinProśby: W świetle Ewangelii św. Jana prosimy Jezusa, by nas obdarzył taką postawą, która by nam pomogła budowac pokój w miejscach, gdzie podejmujemy działanie.

Ofiarujemy nasze zobowiązanie, by być budowniczymi pokoju przez to, że będziemy uważne, aby nim żyć, pielęgnować go i dzielić się nim.

Po chwili modlitwy czujemy się posłane przez Jezusa słowami Ewangelii :

«Jezus stanął pośród nich i rzekł : Pokój wam »! (J 20,19b)

I jeszcze powiedział im Jezus:

« Pokój wam! Jak posłał Mnie Ojciec i Ja was posyłam » (J 20,21b)

 

Niech święta Magdalena Zofia, która towarzyszy nam w drodze, dodaje nam odwagi w naszej służbie i naszej misji, abyśmy byli BUDOWNICZYMI POKOJU !

 

Autorka: Silvana Ferez rscj (ARU)
Tłumaczenie: s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA