Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Pieśń na otwarcie: The Cry of the Poor (Wołanie ubogich)

Czytanie biblijne: Jk 5,1-6 (drugie czytanie z 26 września 2021 r.)

Bogactwo: usłyszeć wołanie ziemi i krzyk ubogich i odpowiedzieć na nie.

Pismo Święte i społeczna nauka Kościoła podkreślają specjalną relację, jaką w stosunku do ludzi ubogich, zranionych, wykluczonych i zepchniętych na margines odczuwa Bóg.  Wiemy również, że Bóg kocha na równi i w sposób bezwarunkowy każdego z nas, pomimo naszych błędów, niepowodzeń i grzechów. Jednak dla biednych w sercu Boga jest miejsce specjalne, ale równocześnie wszyscy jesteśmy przez Niego ukochani po równo.

Co więc mamy myśleć o drugim czytaniu z ostatniej niedzieli (XXVI Niedziela Zwykła):

„A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają.” (Jk 5,1)?

Jeśli jesteście w grupie, zróbcie pauzę, by zastanowić się nad tym pytaniem:

W świetle naszego przekonania o miłości Boga, co oznacza to mocne potępienie ludzi bogatych?

Być może zostaniemy zaproszeni, aby to zrozumieć w sposób następujący: W swojej miłości do ludzi Bóg wzywa bogatych do sprawiedliwej relacji w stosunku do ubogich i wzywa w tym celu proroków, jak również Jakuba, sługi Boże, aby wzywali bogatych do odpowiedzialności. Jakub mówi dalej:

Pixabay.com

 

 

„Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów” (Jk 5,4).

 

 

 

Jakub oskarża właścicieli, że gromadzą bogactwa ze szkodą swoich pracowników (Jk 5,5). Zasoby ziemi są ograniczone. Jeżeli jedna grupa osób zagarnia więcej niż potrzebuje, inna nie będzie miała czym zaspokoić potrzeb podstawowych dla przeżycia. Jakub mówi, że ostatecznie bogaci będą cierpieć z powodu swojej chciwości: „Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli” (Jk 5,2), a zatem wzywa bogatych do odpowiedzialności i nawrócenia. Jest to akt miłości względem bogatych i ubogich.

Niestety, świat drży z powodu wzrastającej przepaści pomiędzy bogatymi i ubogimi. Ciągle jesteśmy dzisiaj konfrontowani tym faktem.

  • Wielu prezesów wielkich firm zarabia tysiące razy więcej niż ich pracownicy, a bogactwo światowych miliarderów wzrosło o 69% w czasie pandemii, podczas gdy tysiące osób straciło swe zajęcie i źródło utrzymania. (Porównaj: Raport OxFam).
  • Bogactwo i zmiany klimatyczne są powiązane. Jeden procent najbogatszych wśród światowej populacji są odpowiedzialni za dwa razy więcej zanieczyszczenia węglem niż 3.1 miliarda osób, co stanowi połowę najbiedniejszej części ludzkości (Por.: Raport OxFam).
  • Zmiany klimatyczne także zaostrzyły nierówności ekonomiczne od 1960 roku. Zmiany temperatury spowodowane wzrastającą koncentracją gazu daje efekt cieplarniany w ziemskiej atmosferze, wzbogaciły kraje zimne północy, hamując wzrost ekonomiczny ciepłych krajów południa. (Zobacz studium Uniwersytetu w Stradford, zobacz również ich raport o nierównościach w USA związanych z klimatem).

Jeżeli jesteście w grupie, zróbcie pauzę i zastanówcie się wspólnie nad słowami wziętymi z „Przesłania dla ochrony stworzenia” z 7 września 2021 roku, podpisanego przez Patriarchę Ekumenicznego Bartłomieja, anglikańskiego Arcybiskupa Canterbury Justin’a Welby i papieża Franciszka:

The Cry of the Earth and the Cry of the Poor

 

 

„Wzywamy wszystkich, bez względu na ich wiarę i wizję świata, aby podjęli wysiłek, by wsłuchać się w wołanie ziemi i ludzi ubogich. Niech przebadają swoje postępowanie i podejmą postanowienie uczynienia znaczącej ofiary dla dobra ziemi, którą Bóg nam powierzył”.

W świetle naszej misji odkrywania i ukazywania miłości Boga: do jakiej odpowiedzi i do jakich działań wzywa nas kryzys klimatyczny i nierówności światowe?

 

 

Odpowiedź w modlitwie: np. śpiew: O Panie, tyś moim Pasterzem….

 

Możliwość działania:

Tej jesieni przywódcy światowego życia politycznego spotkają się dwukrotnie aby rozważać na globalnym poziomie znaczące cele zmierzające do opieki nad dziełem stworzenia a także, by rozpatrzyć wyznaczone poprzednio cele zmierzające do ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Papież Franciszek ma wziąć udział w spotkaniu na temat zmian klimatycznych w Szkocji w listopadzie. Mamy okazję, by nasz głos został usłyszany, jeśli w imieniu ziemi i ludzi ubogich podpiszemy petycję katolików całego świata stworzoną z założeniem, aby wpłynąć na kierowników uczestniczących w tych dwóch spotkaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Możecie przeczytać tę petycję: https://thecatholicpetition.org/pl/home-pl/

Na zakończenie: Pieśń Słoneczna Św. Franciszka

Kim Lamberty, DMin (Prowincja USC)

Tłumaczenie: s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA