Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Ta modlitwa dotyczy powiązań ze Stworzeniem i połączenia wszystkich wysiłków na rzecz sprawiedliwości ekologicznej.

 

W oparciu o poniższy cytat z encykliki Laudato Si’ zastanówcie się lub porozmawiajcie, co można rozumieć przez „cnoty ekologiczne”?

„W każdym stworzeniu zamieszkuje Jego ożywiający Duch, który nas wzywa do relacji z Nim. Odkrycie tej obecności pobudza w nas rozwój cnót ekologicznych.” (Laudato Si’ § 88)

Czas Stworzenia kończy się 4 października, w uroczystość Św. Franciszka z Asyżu, patrona środowiska. Franciszek z Asyżu wyróżnia się pełną miłości więzią ze Stworzeniem i błogosławieniem go. Jak zauważył św. Franciszek wieki temu, my, ludzie i inne stworzenia, zostaliśmy ze sobą złączeni jako członkowie Bożej rodziny Stworzenia. Jesteśmy połączeni z całym Stworzeniem.

Hiob przypomina nam: „Zapytaj ziemi, pouczy cię i opowiedzą ci ryby w morzu. Z nich wszystkich któreż by nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła.” (Hi 12:8 -9).

Massimo Cruciani Glass Paintings, źródło: https://rscjinternational.org/

 

 

Pytanie do refleksji:

 

Zwierzęta, ptaki, rośliny i ryby pokazują nam ekologiczne sposoby tworzenia powiązań ze wszystkimi innymi gatunkami na ziemi.

Jak rozumiem moje powiązanie z całym Stworzeniem?

 

 

 

 

„Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości względem nas. Gleba, woda, góry: wszystko jest wyrazem czułości Boga. Historia przyjaźni z Bogiem ma zawsze miejsce w przestrzeni geograficznej, która staje się znakiem bardzo osobistym, a każdy z nas zachowuje w pamięci miejsca, w których zaznał wiele dobra. Kto dorastał wśród gór lub jako dziecko siadał przy strumieniu, by się z niego napić, albo kto się bawił na placu w swojej dzielnicy, gdy powraca w te miejsca, czuje się wezwany do odzyskania swojej tożsamości.” (Laudato Si’ §84).

 

Pamiętaj...

Zamknij oczy i pomyśl o miejscu, w którym czujesz silny związek lub miłość do natury, miejscu, w którym odczułeś czułość Boga. Gdzie byłeś? Jak to wyglądało? Jak to było? Jaki miało zapach?

Kontynuując refleksję nad swoim doświadczeniem tego miejsca i czasu, zastanów się, co przyczyniło się do miłości, którą odczuwałeś. Czy to powietrze, drzewa, ziemia, krajobraz?

Poświęć trochę czasu na refleksję w ciszy.

 

Przeczytaj i udostępnij…

Przeczytaj i podziel się pilnym apelem o przyszłość planety w ekumenicznym wspólnym liście papieża Franciszka, Patriarchy ekumenicznego Bartłomieja Konstantynopola i Justina Welby, arcybiskupa Canterbury: "Bez względu na wiarę i wizję świata wysłuchajmy wołania Ziemi".

Link:

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/przywodcy-religijni-ziemia-znajduje-sie-w-momencie-krytycznym.html

Pełen tekst po polsku: https://www.swietostworzenia.pl/2-aktualne/950-przeslanie-dla-ochrony-stworzenia

 

Dowiedz się…

Źródło: https://rscjinternational.org/Tegoroczny „Czas Stworzenia” poprzedza ważną Konferencję Klimatyczną ONZ w Glasgow w Szkocji. Zaplanowano ją od 31 października do 12 listopada 2021. Papież Franciszek planuje uczestniczyć wraz z wieloma innymi światowymi przywódcami.

Znajdź informacje o tej ważnej konferencji i podziel się nimi w swojej wspólnocie, apostolstwie i zachowaj je w swoich modlitwach.

 

Posłuchaj…

„Our Common Home” („Nasz wspólny dom”):

https://rscjinternational.org/news/our-common-home-music-video-caritas-sisters-jesus-and-society-sacred-heart

Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do odważnego działania:

„Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym, a jednocześnie zatroszczyć się o naturę”. (Laudato Si’ §139).

Żródło: Pixabay.com

Anne Corry rscj, ANZ Prowincja
Tłumaczenie: s. Violeta Zając rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA